Foto: Magnus Aronson IKON

Ibland är livet besvärligt

Behöver Du någon att prata med?

Du är alltid välkommen att kontakta diakon eller präst för personliga samtal. Det ingår i våra uppgifter att ta emot för samtal under tystnadsplikt och kostar ingenting. Det kan röra sig om enstaka samtal eller flera i följd

Ibland är livet besvärligt och man kan behöva vrida och vända på ett problem för att se klarare. Ibland behöver man bara prata av sig. Ibland gungar hela tillvaron och man kan behöva stöd för att hålla ihop och hitta sin styrka. Ibland söker man sig själv och sin väg och Guds vilja mer specifikt.

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt för diakon
Tystnadsplikt för diakon är jämställd med tystnadsplikten inom sjukvården.
Tystnadsplikt för präst
För präster gäller för konfidentiella samtal så kallad absolut tystnadsplikt. Absolut tystnadsplikt innebär att prästen har anmälnings- och vittnesförbud för sådant som framkommit under ett konfidentiellt samtal.
Tystnadsplikten i Svenska kyrkan
Präster är den enda yrkeskår i Sverige som har absolut tystnadsplikt. De får aldrig röja vad som sagts under bikt eller i ett enskilt samtal. Konfidenten, den som biktat sig eller bett om samtalet, har däremot inte tystnadsplikt.