Foto: Josefin Casteryd IKON

Begravningsombud

Begravningsombudets uppgift är bland annat att granska hur församlingen tillvaratar de personers intressen som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Begravningsombudet utses av Länsstyrelsen och har rätt att närvara vid sammanträden samt att ta del av samtliga handlingar som avser begravningsverksamheten.
Begravningsombud för Halmstad är Inger Larsson.