Foto: White arkitekter

Förskolor

Svenska kyrkan i Halmstads församling driver tre förskolor. Fisken, Hjärtat och Vårhem. Vi har nöjda föräldrar och glada barn så vi hoppas på att även du och ditt barn ska hitta till oss och anmäla ert intresse. Vi har hög personaltäthet och små barngrupper. Vi berättar gärna mer om vår verksamhet - välkommen att höra av dig!

Förskolornas profil

Ledorden för förskolorna i Halmstads församling är solidaritet, hänsyn, respekt och empati. Pedagogerna ser sig som barnens ambassadörer och arbetar efter varje barns unika förutsättningar. I den dagliga verksamheten finns inslag från en kristen livssyn och vi samarbetar med församlingens övriga verksamheter för barn och familj. Som förskolor i en kristen regi är föräldrarna väl medvetna om att det förekommer kristna inslag i verksamheten. Om någon i enlighet med skolverkets bestämmelser inte vill att deras barn deltar i den konfessionella utbildningen är denna givetvis frivillig.

vår Målsättning är att ...

- Ge varje barn en trygg miljö där de upplever gemenskap, närhet, delaktighet, ansvar och tillit tillvarandra och till vuxna. 
- Ge varje barn en inbjudande och stimulerande miljö för lek, nyfikenhet och lusten att lära.
 - Ge varje barn, utifrån sina egna förutsättningar, samma möjligheter att utvecklas och se varandras likheter och olikheter.  
  - Ge varje barn möjlighet att utveckla sin förmåga både enskilt och i grupp.

Detta gör vi genom att...
- alltid utgå från det enskilda barnets bästa
- vara tydliga och hjälpas åt att följa gemensamma regler
- bekräfta och se varandra
- hjälpa barnet att se och sätta ord på sitt lärande i olika sammanhang
- respektera och främja barnens lek
- välkomna olikheter
- utveckla barns förmåga att lyssna, utforska, reflektera och kommunicera

Inskolning

Vi ger varje barn den tid de behöver för inskolning, oftast tar detta omkring två veckor. Varje inskolning är individuell och planeras tillsammans med varje ny familj utefter deras förutsättningar. Inskolningen är avgiftsbelagd.

Aktiviteter

Förskolorna arbetar efter Lpfö 18 samt barnkonventionen. Vi arbetar tema inriktat, det vill säga att vi varje läsår arbetar övergripande med ett visst inriktningsområde. Utöver det lägger vi stor vikt vid hållbarhet och hälsa, samt allas lika värde. 

Utevistelse

Vi tycker det är viktigt att vara ute mycket. De flesta dagar är vi ute minst två gånger och använder förutom våra gårdar våra närområden så mycket vi kan.

Måltider

Varje förskola har egen kock som lagar all mat från grunden. Hos oss äter barnen frukost klockan 8.00 varje morgon. Lunch serveras ca 11.30 och mellanmålet 14.30. Samtliga måltider äts tillsammans med pedagoger. 

Föräldrakontakt

Föräldrar och personal ska ha förtroende för varandra och ha en god insikt och inflytande i arbetet på förskolorna. Detta skapar vi bl. a. genom utvecklingssamtal, föräldramöten, gemensamma utflykter, jul- och sommarfester samt via våra familjegudstjänster. Förskolorna erbjuder även samtalsforum och cafékvällar med intressanta föreläsare som knyter an till barnens vardag hos oss. 

Specialpedagog

Förskolorna i Halmstads församling har en egen specialpedagog knuten till sin verksamhet. Hon finns tillgänglig som ett stöd för barn, vårdnadshavare och personal.

Han ni frågor eller funderingar kring hur vi arbetar med barn med behov av särskilt stöd och tidiga insatser kontakta specialpedagog Ulrika Borg-Haaker 035-2822017 alt ulrika.borghaaker@svenskakyrkan.se

Övrigt

Förskolorna har öppet måndag-fredag 06.30-17.30. Har ni behov av ytterligare omsorgstid hör av er till personal alt. rektor.

LÄNKAR

Läroplan för förskolan Lpfö 18
Skollag 2010
Allmän förskola
Information om avgifter
Rutiner för köhantering
Åsiktsformulär

Välkommen att sätta upp ditt barn på kö

Detta gör du genom att kontakta rektor Jill Nielsen

035-282 20 71 alt. jill.nielsen@svenskakyrkan.se

Vi ser fram emot personliga möten med er och era barn!

 

 

 

Hjärtats förskola

Intill Kärlekens kyrka ligger Halmstads församlings nyaste förskola, Hjärtat. En tvåavdelnings förskola med plats för 40 barn.

Vårhems förskola

Den familjenära förskolan för hela familjen

Fiskens förskola

Förskolan med det stora hjärtat