HKR/ekumeniska relationer

HKR Halmstads Kristna Råd

Består av cirka 17 medlemsförsamlingar ifrån hela kyrkofamiljen i Halmstad. HKR står under och relation till SKR Sveriges Kristna råd.

Ordförande för HKR under 2020–2021 är Lars Wallin, Katolska kyrkan.

Vi har ett årsmöte en gång om året och cirka 7 styrelsemöten varje år i varandras församlingar.

Det största gemensamma arbetet som HKR har är Nattcaféet som bedrivs för hemlösa. Detta görs tillsammans med Halmstad kommun där de stöder våra anställda med löner med ett tillskott varje på cirka 2 miljoner kr.  

Under 2020-2021 är Reine Jansson representant för Halmstad församling.

HKR Protokoll

Här kan du läsa protokoll från HKR's möten.