HKR/ekumeniska relationer

HKR Halmstads Kristna Råd

Består av cirka 17 medlemsförsamlingar ifrån hela kyrkofamiljen i Halmstad. HKR står under och relation till SKR Sveriges Kristna råd.

Ordförande för HKR under 2020–2021 är Lars Wallin, Katolska kyrkan.

Vi har ett årsmöte en gång om året och cirka 7 styrelsemöten varje år i varandras församlingar.

Det största gemensamma arbetet som HKR har är Nattcaféet som bedrivs för hemlösa. Detta görs tillsammans med Halmstad kommun där de stöder våra anställda med löner med ett tillskott varje på cirka 2 miljoner kr.  

Under 2020-2021 är Reine Jansson representant för Halmstad församling.

Nationaldagsbön 6 juni kl 14.00-15.30

Startplats vid Hallandsgården på Galgberget. Bönepromenad på Galgberget, både för barn och vuxna. Efteråt kan man ha picknick på gräsplanerna vid Hallandsgården. Arr. Halmstads Kristna Råd.