Sjukhuskyrkan
Foto: Anita Bergman

Sjukhuskyrkan

Hallands sjukhus Halmstad, Lasarettsvägen. Huvudentrén, målpunkt G eller ingång 19 målpunkt G.

På grund av rådande situation firar vi inte gudstjänst på Sjukhuskyrkan utan hänvisar till Sveriges Radio www.sverigesradio.se/gudstjansten och SVT www.svtplay.se/gudstjanst

Du är varmt välkommen till vårt kapell som är öppet dygnets alla timmar eller att kontakta sjukhuskyrkans personal för samtal.

Sjukhuskyrkan är de kristna församlingarnas gemensamma arbete i vården, till tjänst för patienter, närstående och personal.

Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusets närområde.

Vi erbjuder

Enskilda samtal.
Krisstöd vid akuta händelser.
Avskeds- och minnesstunder.
Dop och barnvälsignelse i krissituation.
Gudstjänster, andakter och enskild nattvard.
Samtal och reflektionsgrupper.
Kontakt med andra församlingar.
Kontakt med företrädare för andra religioner och livstolkningar.

Gudstjänst

Under rådande situation firar vi inte gudstjänst på Sjukhuskyrkan men vanligtvis har vi gudstjänst på söndagar kl 16.00. Nattvard firas första söndagen i månaden. 
Om så önskas finns det alla dagar möjlighet att få enskild nattvard på sjukrummet eller i andaktsrummet.        

Gudstjänsterna och andakterna sänds även i patientradion kanal 6. Andaktsrummet är till för alla och står alltid öppet. Här finns möjlighet till en stunds stillhet.

Telefon

Sjukhuspräst Ami Sundberg Janåker
035-13 46 56
Sjukhuspastor Harald Fritzson
035-13 46 55
Sjukhuspastor Thomas Andersson
0706-46 51 39
Sjukhusdiakon Elisabeth Eriksson
035-13 46 68