Halmstads församling

Prata med oss

Kontakt

Halmstads församling Besöksadress: Kyrkogatan 11, 30242 Halmstad Postadress: Box 261, 30107 Halmstad Telefon: +46(35)2822000 E-post till Halmstads församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjukhuskyrkan

Hallands sjukhus Halmstad, Lasarettsvägen. Huvudentrén, målpunkt G eller ingång 19 målpunkt G.


Sjukhuskyrkan är de kristna församlingarnas gemensamma arbete i vården, till tjänst för patienter, närstående och personal.

Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusets närområde.

Vi erbjuder

Enskilda samtal.
Krisstöd vid akuta händelser.
Avskeds- och minnesstunder.
Dop och barnvälsignelse i krissituation.
Gudstjänster, andakter och enskild nattvard.
Samtal och reflektionsgrupper.
Kontakt med andra församlingar.
Kontakt med företrädare för andra religioner och livstolkningar.

Gudstjänst

Söndagar kl 16.00 firar vi gudstjänst. Nattvard firas första söndagen
i månaden. 
Om så önskas finns det alla dagar möjlighet att få enskild nattvard på sjukrummet eller i andaktsrummet.        

Gudstjänsterna och andakterna sänds även i patientradion kanal 6. Andaktsrummet är till för alla och står alltid öppet. Här finns möjlighet till en stunds stillhet.

Telefon

Sjukhuspräst Anders Pihl
035-13 46 56
Sjukhuspastor Harald Fritzson
035-13 46 55
Sjukhuspastor Thomas Andersson
0706-46 51 39
Sjukhusdiakon Elisabeth Eriksson
035-13 46 68