Holms kyrka
Foto: Elin Carlsson

Holms kyrka

Gamla Göteborgsvägen i Holm

Holms kyrka

är från 1100-talet. Det som är kvar från den tiden är framför allt den mycket vackra absiden öster om koret samt koret och väggarna i långhuset.  
När man kommer in i den ljusa kyrkan så ser man först och främst den stora Kristusbilden över altaret, Thorvaldsens Kristusbild. Med sin öppna famn välkomnar Kristus varje besökare som sökt sig till kyrkan
Kyrkans fönster är skapade av konstnär Gûnther Teutsch.

Orgeln

byggdes och invigdes 1995. Den är på 15, stämmor varav 2 kan kopplas samman, så att det i praktiken blir 17 stämmor. Orgeln är byggd av Ålems orgelbyggeri.

Vapenhuset

I vapenhuset finns en kopia av en gammal runsten. Denna hittades för flera hundra år sedan
"där ruiner funnits efter ett åt S:t Nikolai helgat kapell, och där man ännu kan utvisa S:t Nikolai källa"
– en plats någon kilometer sydväst om kyrkan.
I vapenhuset finns också ett dopträd där varje barn som döps i samband med dopet får sitt namn och sitt dopdatum upphängt i form av en frukt. Dopträdet är ritat av Gunnar Stenbäck och tillverkat av en församlingsbo, Aksel Olsson. En gång per år inbjuds föräldrarna med sina dopbarn till en familjegudstjänst, där församlingen får se de döpta barn och där vi får be för dem på nytt.

antalet platser i kyrkan är 100 

Konstnären Günther Teutsch i profil

Hör Günther berätta om Holms kyrkfönster

Visste du att man läser ett kyrkfönster nerifrån och upp? Och att det i Holm finns både datorer och gamla tekningselever avbildade i kyrkfönstrens glas.