Mat
Foto: Lina Beutler

Nattcaféet

för hemlösa drivs av Halmstads Kristna Råd.

Nattcaféet i Halmstad är kyrkornas gemenskap i handling, grundat av Halmstads Kristna Råd och startades år 2003. Nattcaféet har under åren flyttat från en församling till nästa, vilket väckt många nya frivilligkrafter till tjänst för Guds rike. Idag har Nattcaféet en fast plats på adressen Söderlingsvägen 6.
Verksamheten är i ständig växt och utveckling och är till hjälp och glädje för många.

Nattcaféets vardag består av stora kärleksfulla frivilliginsatser, gudomliga ingripanden och bönesvar, samt skänkta varor och medel. Tack på förhand för det Du vill bidra med!

Allt utgår från vår tro på Jesus Kristus, vår frälsare, och vetenskapen om att Gud har makten att förvandla människors liv!

Kontakta oss:
Tel: 0760-39 64 56
Adress: Söderlingsvägen 6.
E-post: nattcafe@hotmail.com
Facebook: Nattcaféet för hemlösa i Halmstad

Hemlös i Halmstad
I Halmstads kommun beräknar man att det finns drygt 200 personer som är hemlösa - man saknar bostad och är hänvisad till akutboende eller härbärge. Där finns också de som har en osäker boendesituation och flyttar runt bland kompisar. Även personer som har stödboende eller är inskrivna på behandlingsenheter och saknar bostad vid utskrivningen, räknas till dessa.
Nattcaféets verksamhet riktar sig till de personer som är permanent hemlösa.

Övernattning 
Söndag-torsdag, insläpp kl 20-22.
Andra aktiviteter
Se anslagstavla och Facebook

Vill Du göra en insats?

Bli en av dem som regelbundet stöttar verksamheten genom att regelbundet skänka mat, bröd, hygienartiklar eller andra saker.
Bli av med kläder som du själv inte behöver, men som du tror kan komma andra till användning.
Bli Nattcaféstödjare och ge valfri summa pengar: bankgironummer: 5185-5633.
Märk talongen med "Nattcafé"