Lediga tjänster

Här finns information om lediga tjänster i Halmstads församling.

Jobba i Svenska kyrkan

Att arbeta hos oss inom Halmstads församling innebär att arbeta för
något man tror på, och oftast arbete med människor på olika sätt.
Inom Halmstads församling finns både anställda och ideella medarbetare. Församlingen har cirka 125-130 anställda knutna till de olika områdena, till förskolorna eller kyrkogårdarna. När det uppstår rekryteringsbehov inom vår organisation annonserar vi på denna sida eller i fack- och dagspress samt tar hjälp av arbetsförmedlingen.