Halmstad från ovan.
Foto: TVÅ.NOLL filmproduktion

Lediga tjänster

Jobba i Svenska kyrkan

Att arbeta hos oss inom Halmstads församling innebär att arbeta för något man tror på, och oftast arbete med människor på olika sätt. Inom Halmstads församling finns både anställda och ideella medarbetare. Församlingen har cirka 125-130 anställda knutna till de olika områdena, till förskolorna eller kyrkogårdarna. När det uppstår rekryteringsbehov inom vår organisation annonserar vi på denna sida eller i fack- och dagspress samt tar hjälp av arbetsförmedlingen.

 

En vuxen och ett barn hjälps åt att sticka ner ett tänt ljus i sanden i en stor ljusbärare.

Halmstads församling söker fritidsledare

Tillsammans med övriga medarbetare, får du forma och utveckla meningsfulla mötesplatser där barn och familjer känner sig sedda, välkomnade och viktiga. 

Halmstads församling söker församlingspedagog

Halmstads församling befinner sig i ett positivt utvecklingsskede och vi ser fram emot att möta framtiden tillsammans med dig! Vi hoppas att du vill vara med och bidra med ditt kunnande och engagemang med fokus på konfirmander, unga ledare och ungdomar. Halmstad församling verkar i tre områden. Vi söker nu en församlingspedagog i området S:t Nikolai/Olaus Petri. 

En kvinna berättar något för en grupp barn

Barnpedagog, vikariat 75%

Halmstads församling söker en barnpedagog för barn 0-6 år till Martin Luther/ Andersberg. Tjänsten är ett vikariat på 75%