Andersbergskyrkan
Foto: IAN Schemper

Andersbergskyrkan

Grönevångstorg / A-center

Andersbergskyrkan ligger centralt på Andersberg vid Grönevångs torg.

Kyrkan invigdes 1969. Inom samma byggnad finns kyrka, församlingssal, kök och utrymmen för exempelvis barnverksamhet. Under 1960- och 70-talen när de stora förorterna växte upp i Sverige, hade Svenska kyrkan en policy att bygga småkyrkor inne i dessa områden. Andersberg är ett sådant område. Kyrkan ligger centralt intill skola, bibliotek, affär och fritidsgård.

Kyrkan vill vara en mötesplats för alla människor oavsett social grupptillhörighet, nationalitet och religion.
Antalet platser är 96

Församlingssal

I samma lokal som Andersbergskyrkan finns en samlingssal. Här kan du delta i församlingsverksamhet, bjuda på dopkaffe eller ha minnesstund i samband med begravning. Här finns ett enkelt kök med porslin.
Antalet platser är 32. Bokning tel. 035 282 20 60.