Konstrunda i våra kyrkor

Nyhet Publicerad Ändrad

Samtid och dåtid möts i sex gotländska kyrkor. Spännande utställning 14 maj till 17 september.

Våra kyrkor speglar en nästan 1000-årig historia. Det finns spår av människors liv och leverne genom alla dessa århundraden som har gått sedan kyrkorna uppfördes på 11- och 1200-talet.  Skickliga hantverkare, målare, skulptörer och inte minst kyrkobyggare har på olika sätt illustrerats dåtidens tro och ideal men också människors tillvaro såväl till fest som i vardagens arbete.  Våra kyrkor är en lokal för andakt, enskild eller tillsammans i en gudstjänst, en plats för en familjehögtid i glädje eller sorg. Men det är också en plats för kulturupplevelser. Det vill vi att såväl gotlänningar som sommarens turister ska upptäcka!

Lau
Lau kyrka. En av de fem sockenkyrkor som ingår i projektet.

Under sommaren 2017 pågår från 14 maj till 17 september KONSTRUNDA i sex gotländska kyrkor. Visby Domkyrka är navet till de fem sockenkyrkorna. Där presenteras respektive kyrka och utställning. Det är en bra utgångspunkt för att söka sig vidare till de fem kyrkorna, med Bunge i norr till  Lau i söder.

I kyrkorna i Bunge, Tingstäde, Dalhem, Garde och Lau möter besökarna fem lokala teman, med såväl ett eller flera unika äldre föremål, och en lokal konstnär som tolkat temat och uttryckt det i sin konstform. Det blir en upplevelse i såväl dåtid som samtid!

Temana är aktuella. I Bunge till exempel ställer man sig frågan: Varifrån kommer hotet? Det finns mycket i kyrkan som visar på hot: Skyttespringor i muren, tornet som är förstärkt för försvar och 1400-tals målningar föreställande ett historiskt slag, berättar Maria Norderbrim, projektledare för Konstrunda i kyrkorna, och fortsätter: Men där finns också en klack från en brudsko, buren av en brud som drunknade för många hundra år sedan. Att drunkna är ett påtagligt hot för många som lever vid och av havet.

Vad upplever vi för hot i dag har konstnären Siri Iversen–Ejve skildrat genom att göra intervjuer med Bungebor och gett uttryckt för dessa känslor i ett antal målningar.

Frö. Anders Thorlin. Visas i Dalhems kyrka..

I Tingstäde är det vatten – Flöden och fundament, som är temat. Vatten är livsviktigt. Det vet man på norr. Men vatten är också det som förenar alla kristna i dopet. Konstnären Tina Messing visar det i ett antal bildcollage i form av kyrkfönster.

I Dalhems kyrka är det Upptäckter och möten, som är temat. Dalhems kyrka restaurerades för drygt 100 år sedan. Då fick kyrkan en näst intill helt ny interiör i nygotikens anda med nya målningar och inredning. Bland annat finns det nästan 100 olika porträtt av skilda slag. Konstnären Anders Thorlin har valt att visa ett antal skulpturer som placerats runt i kyrkan, ibland på lite oväntade platser. I Dalhems kyrka finns det också spännande uppgifter för de yngre besökarna med uppdrag så att även de gör och upplever ”Upptäckter och möten”.

I Garde är temat plats för vila och en öppen dörr. En stol och en nyckel symboliserar utställningen i Garde. År 2015 tog man i församlingen emot ett antal flyktingar. Kyrkan spelade en stor roll i detta arbete. Konstnären Åsa Ardin Kedja har genom nya kalkmålningar och skulpturer visat hur socknen bjöd på en ”Öppen dörr och en plats för vila”.

I Lau kyrka är temat En stund på jorden. Kyrkan har ett av Gotlands landsbygds allra största kyrkorum. Den speglar på olika sätt de 800 år som gått sedan kyrkan uppfördes. Mattias Klintberg dokumenterade Lau i olika former. Med kameran förevigade han många Lau bor, i arbete och fest. Ett antal bilder av Mattias Klintberg visas i storformat. Under sommaren kommer också Hjördis Herlitz att visa ett antal ikoner.

Församlingarna med respektive präst har engagerat sig i projektet. Det är intressanta och angelägna utställningar som visas i kyrkorna. Från midsommar till mitten av augusti kommer det också finnas värdar i respektive kyrka som kan berätta om kyrkan och utställningen, säger Maria Norderbrim, och tillägger att våra kyrkor är öppna för alla – och lovar att de bjuder på upplevelser av många olika slag.

Madonna, Åsa Ardin Kedja. Visas i Garde kyrka.

 Hela projektet presenteras här på  www.svenskakyrkan.se/konstrunda-gotland