Sanda kyrka restaureras – välkommen 13 januari att se hur vi arbetar!

Nyhet Publicerad

Vad gör en konservator? Hur upplever man kyrkans vackra valv med målningar på nära håll? Tvättar man med limpa?

Nu har alla chans att besöka en kyrka under restaurering. Träffa konservatorer, antikvarie och byggnadsarbetare, klättra upp på byggnadsställningarna och se kyrkans interiör från ovan! Självklart finns det hjälmar och säkerhetrutiner som ska följas! 

Sanda kyrka genomgår för närvarande en omfattande inre restaurering.  Det är inte bara puts och måleri som nu ses över utan även en hel del av kyrkans träinredning lagas och snyggas till. Arbetet startade i november 2016 och är beräknat att vara klart till sommaren 2017.

Fredag 13 januari är det ”drop in” mellan kl. 13.00 – 16.00, med  guidning av kyrkas inre restaurering.  Guidningen sker i mindre grupper, så det kan bli en viss väntetid.

- Det finns ett klart intresse att kunna se och följa en restaurering. Inte minst efter upptäkten i höstas av de tidiga 1200-tals målningarna i Vall kyrka, säger Rebecka Svensson, antikvarie på´Visby stift, som välkomnar pastoratets initiativ och tillägger att Valls kyrka har återinvigning på söndag den 15 januari!