Foto: Arne Hyckenberg, Josefin Casteryd

Pappa, tror du på Gud?

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkoherde Thomas Arlevall delar några tankar i juletid.

En vän till mig är smålänning. Han är uppvuxen i en ganska klassisk svensk lagom sekulariserad familj. De gick till kyrkan på första advent och en och annan julotta. Men det pratades inte om Gud eller tro hemma hos dem. Så en dag, när min vän var i tonåren och var med i Svenska kyrkans ungdomsverksamhet, så ville han ta upp frågan med sin pappa för att få veta: ”Pappa, tror du på Gud?”
Pappan log ett typiskt småländskt pillemariskt leende och gav ett klassiskt småländskt svar: ”Det är väl klart jag tror på Gud. Det är ju gratis!”

Kanske kan vi med glimten i ögat säga att ”det är väl typiskt småländskt att svara så”, om vi generaliserar lite grann. Men det är faktiskt gratis att tro på Gud. Julens budskap berättar om hur Gud ger sin kärlek till människorna och till världen - helt gratis. Men frågan som min småländska vän ställer: ”Tror du på Gud?” den har lika många svar som det finns människor i Saltsjöbaden.
det finns många olika sätt att tro på Gud och det finns många olika anledningar varför någon vill vara med i kyrkan. Tänk om alla var tvungna att tro efter en given mall. Då skulle många känna att det här är inte något för mig. Och då skulle Saltsjöbadens församling förlora mycket av sin kraft och sitt engagemang och skulle inte vara den församling som den är idag. För ingen tror och tänker precis likadant om livet, eller om Gud.

i saltsjöbadens församling finns det en del människor som engagerar sig bara därför att de tycker att kyrkan är viktig som byggnad mitt i byn. Några brinner för barnen och ungdomarna därför att där finns framtidens kyrka. Vissa har sitt hjärta i musiken och att få sjunga i kyrkans körer är det bästa som finns. Somliga har sitt yrke i kyrkans värld. Andra tar sig an förtroendeuppdrag för att leda kyrkan på bästa sätt, där de egna yrkeserfarenheterna kommer väl till pass. Ytterligare några trivs bäst i gudstjänsten och att bära fram nattvardskärlen är det finaste som finns.

Det finns många olika sätt att vara en del av kyrkan och av församlingen. Därför att vi är många olika människor. Och det är just det som gör kyrkan så spännande.
Det finns plats för oss alla, oavsett hur vår tro ser ut, eller kanske inte ser ut. I Saltsjöbadens församling vill vi att människor ska få plats!

och detta råkar också vara julens budskap: Gud vill låta människorna få plats. I det lilla barnet som föds med hoppet om en bättre framtid. Precis det hopp som bor i varje litet barn.

I julevangeliets berättelse ger Gud sin kärlek helt gratis - för att barn, ungdomar och vuxna ska få plats. Att finna en tro som bär och att leva sitt liv i kärlek. Därför att Gud tror på människorna, tror på oss. Tror att vi kan göra gott för vararandra.och därför att utifrån Guds perspektiv, så är det endast kärleken, som kan rädda vår värld!

 

Thomas Arlevall, kyrkoherde
08-749 19 11
thomas.arlevall@svenskakyrkan.se

 Ps.  Just det. Höll på att glömma. God jul och gott nytt år!