Traditionen att tända ljus vid Alla helgon har vuxit sig stark – något som kampanjen #taenminut fångar upp.
Foto: IKON

Ta en minut – och tänd ett ljus

Nyhet Publicerad Ändrad

Årets Allhelgonakampanj har sin bas i sociala medier och heter #taenminut. Budskapet sprids också på annonstavlor över landet, bland annat i Halmstad. Kampanjen uppmuntrar till att stanna upp och minnas de människor som avlidit.

Kampanjen pågår 1-6 november, och har Svenska kyrkans Facebook-sida som bas. Även bönewebben, www.svenskakyrkan.se/be, är tillgänglig för den som vill tända ett digitalt ljus. Läs mer HÄR.
I Halmstad står personal från församlingen vid centralstationen på morgonen den 4 november och delar ut ljus till förbipasserande.
På eftermiddagen kl 13.00-17.00 finns diakoner, präster med flera på Västra kyrkogården och erbjuder kaffe och bulle, samtal och ljus.

Traditionen att tända ett ljus för de döda vid Alla helgon har vuxit sig allt starkare och har för många blivit en viktig personlig rit.
Inför stora helger som Alla helgons dag, när mer folk än vanligt rör sig på kyrkogården, har personalen än mer uppmärksamhet på lösa gravstenar.
En gravsten är tung, upp emot hundra kilo är inte ovanligt. För att undvika risk för olyckor kontrolleras stenarna regelbundet. Där det behövs stöttas de med trästörar och spännband, och i undantagsfall läggs de ner.
Gravstenen är gravrättsinnehavarens ansvar. Visar det sig att stenen är instabil meddelas gravrättsinnehavaren, och erbjuds hjälp att åtgärda det hela.
Centrala Gravvårdskommittén, CGK, har utfärdat riktlinjer för montering och provning av gravvårdar http://www.skkf.se/sites/default/files/editorial/montering_och_provning_av_gravvardar.pdf

Foto: Mona Davidsson