Digital underskrift räcker inte

Nyhet Publicerad

Den som vill gå ur Svenska kyrkan behöver skriva under sin utträdesanmälan och skicka in den med vanlig post till sin församling. En digital underskrift räcker inte. Men skulle du ha fått en bekräftelse om att du lämnat Svenska kyrkan efter att du anmält att du vill gå ur via e-post så gäller det.

Just nu skickar personer som vill gå ur Svenska kyrkan ofta in sina utträdesanmälningar via e-post. I sociala medier får människor uppmaningen att gå ur Svenska kyrkan genom att skriva under digitalt via en extern webbtjänst som mejlar anmälan till församlingen.

Kyrkoordningen, Svenska kyrkans regelverk, säger att den som vill gå ur bör ”egenhändigt underteckna” sin utträdesanmälan.

I dag betyder det att det behövs en underskrift på ett papper som sedan lämnas in eller skickas med vanlig post till församlingen. Det går också bra att helt enkelt prata med kyrkoherden i församlingen.  

 

Mer om digitala utträde: Du slussas till Svenska kyrkan på riksnivå