Som barnpedagog blir Åsa Ekheimer också engagerad i gudstjänstlivet, framför allt med familjegudstjänsterna.
Foto: Mona Davidsson

Lärare blir ny barnpedagog

Nyhet Publicerad Ändrad

Åsa Ekheimer behöver inte fundera på frågan: - Allra mest ser jag fram emot att lära känna människorna som kommer hit, och få dela tro med dem. När höstterminen startar är hon en av dem som möter besökarna på öppna förskolan.

I början av sommaren lämnade Åsa Ekheimer den arbetsplats som varit hennes sedan år 2000 – Andersbergsskolan.
Men kalmariten Åsa bytte öst- mot västkust redan 1994, då hon var klar med sin förskollärarutbildning. Efter en tid vidareutbildade hon sig till grundskollärare med inriktning matte och no-ämnen.
– När mina barn var små gick vi till Kärlekens öppna förskola och till kyrkis, och jag har haft barn på Duvans förskola, säger hon.
Under uppväxten var Åsa engagerad i Svenska kyrkan och i EFS, Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Här i Halmstad har engagemanget fortsatt inom Kornhillskyrkan, bland annat med barnverksamhet.
– Jag har länge tänkt att det skulle vara kul att jobba med öppen förskola i en församling, och jag ser verkligen fram emot detta.
Åsa kommer att jobba tillsammans med Birgitta Borslöv (se separat artikel).
– Det är en fördel att vi båda är nya i höst, och med den nya kantor som också kommer ger det möjlighet till nya idéer – lite av en nystart, konstaterar de.
Bland planerna för hösten finns till exempel fritidsverksamhet på torsdagseftermiddagar, med inriktning på skolbarn. Över huvud taget vill de förstärka rollen som ”kvarterskyrka”, där både barn och vuxna kan titta in en stund när de har lust.
– Ja, ett levande hus för små och stora, där vi får dela livet med varandra, säger Åsa.

Mer om höstens aktiviteter och tider finns här: www.svenskakyrkan.se/halmstad/barn-och-ungdom

Text: Mona Davidsson

 

Åsa Ekheimer tar bildlikt och bokstavligt fart – efter många år som lärare börjar hon nytt jobb som barnpedagog i Kärlekens kyrka. Foto: Mona Davidsson