Gålölägret. Högalids församling, Stockholm
 2020
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Barn och ungdom

Svenska kyrkan i Halmstad har en stor och varierande verksamhet för barn, som spänner från aktiviteter för föräldralediga med spädbarn till grupper för barn i skolåldern. Vi följer ungdomarna genom konfirmandtiden och vidare som unga ledare och deltagare i Svenska kyrkans unga.