Vår inriktning är att kyrkoavgiften ska gå tillbaka till verksamheten, säger kyrkoherde Magnus Aasa.
Foto: Mona Davidsson

"Det är djupt olyckligt"

Nyhet Publicerad Ändrad

– Det är djupt olyckligt att tjänstemän och förtroendevalda i Svenska kyrkan inte har, eller följer, reglementen i sådana här frågor. Vi gör mycket i kyrkan för vårt goda hjärtas skull men det betyder inte att man får slarva med regler och riktlinjer. Det säger kyrkoherde Magnus Aasa, Halmstads församling, i en kommentar till vad som framkommit vid Ekots och Aftonbladets granskning av Svenska kyrkans utlandsresor.

– Vår inriktning är att kyrkoavgiften ska gå tillbaka till verksamheten – till gudstjänster och konserter, till meningsfulla aktiviteter för barn och ungdomar, till stöd åt utsatta familjer, till vård av våra kulturhistoriska byggnader, säger Magnus Aasa.
Sveriges Radios Ekoredaktion begärde tidigare i år ut sammanställningar över församlingarnas utlandsresor för anställda och förtroendevalda, under åren 2010-2015. Konfirmand- och ungdomsresor ingick inte i granskningen.
År 2010-2011 gjordes här inga utrikes resor alls. År 2012 gjorde kyrkoförvaltningen och kyrkogården personalresor till Danmark. Samma år deltog musiker vid ett isländskt musiksymposium. Sammanlagd resekostnad det året var cirka 67 000 kronor.
År 2014 gjordes resor till Holland. Resorna var kontrollresor till orgelbyggare med anledning av en dom i kammarrätten avseende byggnation av orgelfasad i S:t Nikolai kyrka. Resorna gjordes tillsammans med representant från länsstyrelsen och orgelkonsult. Kostnaden för resorna var 94 324 kronor. Samma år gjorde en person en resa till Tyskland, inför reformationsjubileet nästa år.
År 2015 gjordes inga utlandsresor.
Utöver det som beskrivs ovan har garnisonsprästen deltagit i utbildningar, där kyrkan står för lönekostnaden och försvaret för övriga kostnader.
I samband med personalens resor utgår lön och traktamente, och till förtroendevalda utgår arvode. Halmstads församling förespråkar en strikt och måttfull linje vad gäller resor och representation.

Bra att Svenska kyrkan granskas

I slutet av maj 2016 presenterades två granskningar av Svenska kyrkan, oberoende av varandra. Ekot har tittat på församlingars utlandsresor, Aftonbladet har granskat Svenska kyrkan i utlandet.
Vi tar granskningarna på allvar och följer upp dem, läs mer om detta.