Foto: IKON

Välkommen till "konfa"!

Nyhet Publicerad Ändrad

Är du född 2002 och medlem i Svenska kyrkan? Då får du i dagarna inbjudan till konfirmandundervisning. Halmstads församling är en av sex pilotförsamlingar i Svenska kyrkans projekt ”Krafttag konfirmation”. ”Vem kan jag lita på?” och ”Får jag bli kär i både tjejer och killar?” är ett par av de frågor som lyfts fram i kampanjmaterialet.

Med bland annat personlig inbjudan, tidningsannonser och marknadsföring via sociala medier är målet att öka antalet konfirmander.
– Konfirmationen är en chans att faktiskt kunna diskutera de stora frågorna i livet, säger församlingspedagog Ann-Sofie Orrdal.
I dag är det inte självklart för fjortonåringar att konfirmeras. I centrala Halmstad är andelen cirka femtio procent, en siffra som Ann-Sofie Orrdal hoppas höja rejält.
Bakgrunden till projektet är ett uppdrag av kyrkomötet, för att öka kunskapen och förstärka informationen om konfirmation. Fler unga människor ska ges möjlighet till kontakt med kyrkan och kännedom om kristen tro.
”Krafttag konfirmation” bygger på en förstudie som togs fram förra året. Kampanj- och informationsmaterialet grundar sig på frågor som är vanliga hos 14-åringar, enligt en undersökning av Ungdomsbarometern och Svenska kyrkan. Hela undersökningen presenteras hösten 2016.
I mitten av maj skickades ett informationsbrev till föräldrar med barn 13-14 år. Därefter går ett brev till tonåringarna själva, med information om olika alternativ och inbjudan till en träff den 8 juni. Utskicken går enbart till dem som är medlemmar i Svenska kyrkan.
Dessutom sker annonsering i lokalpress och marknadsföring via Facebook och Instagram. Lördagen den 4 juni kl 11.00-13.00 finns personal från församlingen på Stora torg i Halmstad och informerar om konfirmation och de olika grupper som finns.
Veckan efter, den 8 juni kl 19.00, är det en informationsträff i Martin Luthers församlingshem. Då kan ungdomar och deras föräldrar få mer information, träffa ledare från de olika områdena och även lämna in sin anmälan.
Senast den 20 juni ska anmälan vara inne.
Tre alternativ finns som avslutas med konfirmation i maj 2017, samt ett sommaralternativ som för första gången har hästprofil.

Text: Mona Davidsson

Vill du veta mer – kontakta Ann-Sofie Orrdal, tel 035-282 2129,
mejl ann-sofie.orrdal@svenskakyrkan.se

 

Halmstads församling skickar brev till både ungdomar och deras föräldrar, för att informera och bjuda in.
Halmstads församling skickar information och inbjudan till barn födda 2002 och deras föräldrar. Foto: Mona Davidsson