Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Halmstads församling Besöksadress: Kyrkogatan 11, 30242 Halmstad Postadress: Box 261, 30107 Halmstad Telefon: +46(35)2822000 E-post till Halmstads församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Konfirmation 2019

Du som är född 2004 nu är det din tur! Kom och ta reda på vad kristen tro handlar om och vad den kan betyda just för dig! Här kan du läsa om de olika alternativ som finns och anmäla dig.

Du behöver inte ”tro på Gud” för att vara med.

Du behöver inte "tro på Gud" för att vara med. Du behöver heller inte ha bestämt dig för att du ska konfirmeras. Under konfirmandtiden träffas vi och pratar om viktiga frågor i livet: kärleken och relationer, livet och döden, omvärlden, vem är jag och vad vill jag med mitt liv. Du får möta berättelser och riter som under mer än tusen år präglat vår kultur och vårt samhälle. Du kommer att träffa andra konfirmander, ledare som är lite äldre än du samt vuxna. Kom och känn dig för!

Bild: Alex&Martin

Äventyrskonfa

Vi erbjuder en äventyrlig grupp där vi har en bredd av aktiviteter. Vi kombinerar samtalet om tron och livet med äventyr i naturen. Vi kommer bland annat
att klättra, rida, åka skidor och en del annat.

Start: 26 augusti, därefter träffas vi varannan torsdag kl 16–18.
Plats: Martin Luthers kyrka och ungdomsgård
Läger: 7-9 september och ett skidläger i januari.
Konfirmation: 11 maj 2019

Konfirmand i City

Vi träffas varannan vecka i S:t Nikolai församlingshem, mitt i city. Hit är du välkommen vare sig du tror, tvivlar eller bara är nyfiken. Du är i gott sällskap – här har människor i alla tider funderat och pratat om det som är viktigt i livet.

Start: 26 augusti, därefter träffas vi varannan tisdag, ojämn vecka kl 17–20 och på ungdomskväll, en torsdag i månaden kl 19-21.
Plats: S:t Nikolai kyrka och församlingshem
Läger: två helgläger, ett på hösten och ett på våren.
Konfirmation: 4 maj 2019

Sommarkonfa

Detta är ett alternativ för dig som tycker att sommaren tillbringas bäst tillsammans med vänner, idrottsaktiviteter och goda samtal om livet.

Start: 2 december 2018, därefter träffas vi en gång i månaden januari-maj och varje vardag de tre första veckorna på sommarlovet kl 9-12.
Plats: Meddelas senare
Läger: ett till två läger ingår.
Konfirmation: 6 juli 2019

Helgkonfa på Kärleken

Följ med oss på en upptäcktsresa om livet! Vi erbjuder en tid som konfirmand med allt från möte med nya kompisar, läger och lek till samtal om Gud och livet.

Start: 2 september, därefter träffas vi varannan vecka, först på fredagskvällen med ungdomsgrupp och sedan på söndagen med konfirmandträff.
Plats: Kärlekens kyrka och kyrkhem.
Läger: två helgläger, 14-16/9 2018 och 26-28/4 2019.
Konfirmation: 11 eller 12 maj 2019

 

Konfirmation för ungdomar
med behov av särskilt stöd

Vartannat år inbjuder vi till en speciell konfirmandgrupp för dig som går på särskolan och är över 14 år. Till vår grupp kommer ungdomar från hela Halmstads kommun. Vi håller till i S:t Nikolai kyrka. Dag och klockslag meddelas senare. Minst 6 antal deltagare.
Vi tänker att tro är att lita på. För att kunna lita på måste man få lära känna. Under året som konfirmand får du prova på olika sätt att lära känna kyrkan, Gud, dig själv och de andra i gruppen. Vi jobbar med drama, prat, skapande, bild, form och musik. Vi åker också på läger och firar gudstjänst av olika slag.

ANMÄLAN till Konfa 2019. Sista anmälningsdagen är 25 augusti 2018.