Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Onsala församling

... för att du stänger grindarna efter dig när du besöker kyrkogården. Vildsvin finns i området kring kyrkan och grindarna och staketet håller dem borta från kyrkogården.

Tack...

... för att du stänger grindarna efter dig när du besöker kyrkogården. Vildsvin finns i området kring kyrkan och grindarna och staketet håller dem borta från kyrkogården.

Följ med till Borås 27-28 april där vi bland annat besöker djurparken och har skattjakt i Annelundsparken. För barn ca 2-7 år och deras föräldrar.

Familjeläger

Följ med till Borås 27-28 april där vi bland annat besöker djurparken och har skattjakt i Annelundsparken. För barn ca 2-7 år och deras föräldrar.

Personuppgiftsbehandling

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen GDPR. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Har du frågor kring hur Onsala församling hanterar dina personuppgifter kontakta Kalle Påsse Sundvall, kalle.passe.sundvall@svenskakyrkan.se, tel 0706-12 02 34.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter