Foto: Amphotora /iStock/Ikon

När som helst i livet

Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas.

De flesta som döps är barn, men dopet kan också ske i samband med konfirmationen eller när som helst i livet. Det är aldrig för sent att komma till Gud.

Den som döps behöver inte prestera något eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som vi får ta emot.