Onsala kyrka med omnejd
Foto: Tommy Hvitfeldt

Kyrka och församling

Onsala församling består av den yttre halvan av Onsalahalvön i norra Halland. Avståndet till Göteborg är 35 km och havet finns inom räckhåll för varje Onsalabo.

Den vackra naturen, havet och pendelavstånd till jobb i storstaden har under flera decennier lockat allt fler människor till Onsala. Idag har församlingen drygt 14 000 invånare. Kyrkotillhörigheten är hög. 70 procent av onsalaborna är medlemmar i Svenska kyrkan. Församlingen är livaktig med många regelbundna gudstjänstbesökare i olika åldrar. Varje söndag firas högmässa och varje onsdagskväll veckomässa. 

Befolkningen är ung. Många barnfamiljer har flyttat in i de nya villaområdena och de allra flesta väljer att döpa sina barn. Kyrkan har ett omfattande arbete bland barn i förskoleåldern, med öppen verksamhet i församlingshemmet två dagar i veckan och på djurgården Noas Ark en gång i veckan. 

Kyrkan har ett väl etablerat samarbete med skolorna i Onsala. Vid påsk och jul får skolklasserna uppleva kyrkans historia och tradition. För högstadiet ordnar kyrkan så kallade Värdegrundsdagar på Noas Ark. Noas Ark har också ett fritidshem med kristen profil.

I Onsala väljer många av ungdomarna att konfirmera sig. Kyrkan har också ett utvecklat system för unga konfirmandledare samt ungdomscafé en gång i veckan.

För vuxna som vill fördjupa sig i det kristna budskapet finns ett utbud av bibelstudier och samtalsgrupper. Alpha-metoden har prövats under ett antal år med många deltagare.

Församlingen har också ett starkt musikliv med många körer som ofta medverkar i gudstjänsterna.

Läs mer om våra verksamheter för olika åldrar.

Bli medlem

Du kanske inte tillhör Svenska kyrkan. Vill du bli medlem? Du kan använda blanketten nedan. Fyll i den och skicka den till:

Onsala församling
Prästgårdsvägen 16
439 31 Onsala

Har du gått ur men ångrat dig? Du är alltid välkommen tillbaka.

Blankett för att bli medlem
Blankett för barn under 18 år

Personuppgiftsbehandling

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen GDPR. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Har du frågor kring hur Onsala församling hanterar dina personuppgifter kontakta Marianne Pleijel, marianne.pleijel@svenskakyrkan.se, tel 0706-12 57 14.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter