Gravkrans
Foto: Ulrika Tönnäng

Gravskötsel

Man kan välja att sköta gravplatsen själv eller att köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen. Kostnad för skötsel av gravplats ingår inte i begravningsavgiften eller kyrkoavgiften.

Årsskötsel köpt av kyrkogårdsförvaltningen omfattar normal tillsyn, en sommarplantering samt vintertäckning med granris. Som tillval kan utläggning av vinterkrans och vårplantering med påskliljor utföras.

Vårstädning av kyrkogården och borttagning av granris påbörjas första veckan i april och sommarplanteringen är färdig till Mors dag. En kort tid kommer graven då att stå utan plantering. Under växtsäsongen rensar vi planteringsytan, vattnar, tar bort vissna blommor i vas, klipper gräs och putsar kring planteringsytan och gravvårdsanläggningen. Grusgravar rensas, krattas och randas.

Om ni har frågor kring begravningar, gravplatser, gravstenar eller kostnad för skötsel står vi gärna till tjänst med information. Kontakta Onsala kyrkogårdsförvaltning, tel 0300-56 95 22.

Information om gravplatser på Onsala kyrkogård