Gravkrans
Foto: Ulrika Tönnäng

Gravskötsel

Man kan välja att sköta gravplatsen själv eller att köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen. Kostnad för skötsel av gravplats ingår inte i begravningsavgiften eller kyrkoavgiften.

Gravskötsel kan beställas av kyrkogårdsförvaltningen. I grundskötseln ingår att vi rensar ogräs, tar bort vissna blommor i vas och klipper gräs runt planteringsytan. Vi tar även bort löv om hösten samt granris och krans vid vårstädningen. Grusgravar rensas och krattas.

Som tillval finns vårplantering med påskliljor, sommarplantering, vintertäckning med granris och vinterkrans. 

Vårstädning och borttagning av granris påbörjas första veckan i april och sommarplanteringen är färdig till mors dag. En kort tid kommer graven då att stå utan plantering.

Om ni har frågor kring begravningar, gravplatser eller kostnad för skötsel, kontakta Onsala kyrkogårdsförvaltning, tel 0300-56 95 22.

Information om gravplatser på Onsala kyrkogård