Begravningsmusik

Församlingens musiker kan presentera förslag på begravningsmusik. Har ni egna önskemål får ni gärna samtala med prästen eller musikern om dem.

Begravningsgudstjänsten inleds och avslutas oftast av orgelstycken och däremellan sjungs två eller tre psalmer. Begravningsgudstjänsten kan också innehålla solosånger eller instrumentalmusik.

Tala gärna med församlingens musiker om vilken musik ni vill ha vid begravningen. De kan presentera förslag på begravningsmusik.