Tro och liv

Onsala kyrka är en mötesplats. Välkommen till gudstjänst, dop, konfirmation, bröllop, begravning och personliga samtal.

Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek

Orden sammanfattar det liv Onsala församling vill leva.