Barnhand i vattenskål
Foto: Louise Hedberg/IKON

Dopet - ett av sakramenten

Ett sakrament är en helig handling. När någon blir döpt eller när nattvarden delas ut sker något speciellt. Nuet knyts ihop med vad Jesus en gång sa.

Dop och nattvard är heliga handlingar, de är sakrament. Att det kallas så beror på att det är något som instiftats av Jesus själv.

Dopet är en handling där en jordisk sak (vatten) ger en andlig gåva (barnaskap hos Gud). Vattnet förbinder handlingen med löftet från Jesus; att vi kan lita på Guds kärlek, oavsett vad som händer. Gud överger inte.