Vandring
Foto: Magnus Aronson/IKON

Pilgrimsvandring

Det centrala i pilgrimsvandring är inte målet, utan vandringen och vägen. Följ med och se vad vi möter bakom vägkröken och inom oss själva.

Ett led av pilgrimer på vandring genom en grön granskog.

Pilgrimsleder, nätverk och organisatörer

Här kan du läsa mer om pilgrimsleder samt om församlingar och organisationer som ordnar pilgrimsvandringar runtom i Göteborgs stift.

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandringar i Göteborgs stift

Att vandra i en lagom lunk, hinna med att se och uppleva utmed vägen, att tänka en tanke till slut. Att få möjlighet att tala men även kunna gå tillsammans i tystnad. Pilgrimsvandringen är välgörande för både kropp och själ.