Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Pilgrimsvandring

Det centrala i pilgrimsvandring är inte målet, utan vandringen och vägen. Följ med och se vad vi möter bakom vägkröken och inom oss själva.

Pilgrimsvandring lördag 24 augusti kl 11–15 
Tema: Tro som försätter berg

Pilgrimsvandring lördag 21 september kl 11–15
Tema: Som ett senapsfrö

Pilgrimsvandringarna startar kl 11 från gårdsplanen på Noas Ark.
Vi vandrar cirka 5 km. Ta med egen matsäck.
Anmälan till marianne.pleijel@svenskakyrkan.se senast dagen innan.

Pilgrimsvandringar i göteborgs stift