Vandring
Foto: Magnus Aronson/IKON

Pilgrimsvandring

Det centrala i pilgrimsvandring är inte målet, utan vandringen och vägen. Följ med och se vad vi möter bakom vägkröken och inom oss själva.

 

 

Ett led av pilgrimer på vandring genom en grön granskog.

Pilgrimsleder, nätverk och organisatörer

Här kan du läsa mer om pilgrimsleder samt om församlingar och organisationer som ordnar pilgrimsvandringar runtom i Göteborgs stift.

Digital pilgrimsvandring

Telefonen bär vi alltid med oss. Har du tänkt på att den kan vara din bönbok?