Barnhand i vattenskål
Foto: Louise Hedberg/IKON

Dop

Dopet är livets fest och början på en livslång gemenskap med Gud. Att bli döpt är också att komma med i den kristna gemenskapen och medlem i Svenska kyrkan.

Dopet är en mycket gammal handling som har sina rötter i urkyrkan. Jesus gav sina lärljungar i uppdrag att gå ut i hela världen och göra alla folk till sina lärjungar – döpande dem i Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Därför döper vi fortfarande barn i kyrkan. Du får lämna Ditt barn i Guds hand och får löftet att Jesus är med er alla dagar.

När som helst i livet

De flesta barn döps under sitt första levnadsår. Men dopet kan också ske i samband med konfirmationen eller när som helst i livet. Det är aldrig för sent att komma till Gud.

I Onsala församling finns möjlighet till dop vid alla gudstjänster. Vi har också speciella dopgudstjänster på lördagar. Vill du döpa ditt barn, eller själv bli döpt, kontakta församlingens expedition, tel 0300 - 56 95 00 eller någon av våra präster.

Låna dopklänning

Kyrkan har dopklänningar till utlåning.

Dopklänningar
Foto: Ulrika Tönnäng
Dopklänningar
Foto: Ulrika Tönnäng
Dopklänning med rosa band
Foto: Ulrika Tönnäng

Musik i dopgudstjänsten

Dopet är en stor händelse i livet och musiken är en viktig del i gudstjänsten. Våra kyrkomusiker hjälper er gärna med musikval och framförande. Kontakta expeditionen, tel 0300-56 95 00, för att komma i kontakt med rätt musiker.