Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop

Dopet är livets fest och början på en livslång gemenskap med Gud. Att bli döpt är också att komma med i den kristna gemenskapen och medlem i Svenska kyrkan.

Dopet är en mycket gammal handling som har sina rötter i urkyrkan. Jesus gav sina lärljungar i uppdrag att gå ut i hela världen och göra alla folk till sina lärjungar – döpande dem i Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Därför döper vi fortfarande barn i kyrkan. Du får lämna Ditt barn i Guds hand och får löftet att Jesus är med er alla dagar.

När som helst i livet

De flesta barn döps under sitt första levnadsår. Men dopet kan också ske i samband med konfirmationen eller när som helst i livet. Det är aldrig för sent att komma till Gud.

I Onsala församling finns möjlighet till dop vid alla gudstjänster. Vi har också speciella dopgudstjänster på lördagar. Vill du döpa ditt barn, eller själv bli döpt, kontakta församlingens expedition, tel 0300 - 56 95 00 eller någon av våra präster.

Låna dopklänning

Kyrkan har dopklänningar till utlåning.

Dopklänningar
Bild: Ulrika Tönnäng
Dopklänningar
Bild: Ulrika Tönnäng