Dopbarn i förälderns famn
Foto: Albin Hillert/IKON

Dop

Dopet är livets fest och en gåva från Gud som inte kräver någon motprestation.

Dop - Max 50 personer

För ett tryggt gudstjänstfirande och för att hjälpas åt att bromsa smittspridningen gäller att max 50 personer får samlas i Onsala kyrka. 

Vi kommer till kyrkan i sällskap om max 8 personer. Av hänsyn till och omsorg om varandra håller vi avstånd även på väg in i och ut ur kyrkan.

Vid ev. samling efter gudstjänsten får max 20 personer samlas i församlingshemmet för dopkaffe.

Vi välkomnar dig i Guds gemenskap och tar emot dig med glädje, kärlek och förväntan.

Med de orden välkomnas den som döps in i Svenska kyrkan i samband med dopet.

Att vara döpt är att höra hemma hos någon - hos Gud. Det är en gemenskap som inte är beroende av vad som går bra eller dåligt i livet.

Dopet visar också föräldrarnas kärlek till sitt barn och deras önskan att ge barnet trygghet. I dopet finns löftet att Gud har omsorg om den som döps, alla dagar, vad som än händer.

Dop i Onsala kyrka

I Onsala församling kan man döpas vid alla gudstjänster. Vi har också särskilda dopgudstjänster på lördagar.

Syskon och även vuxna kan döpas samtidigt, oavsett ålder.

Dopsamtal

Innan dopet har ni dopsamtal med prästen där ni går igenom hur dopgudstjänsten går till och tillsammans bestämmer sånger, psalmer, texter och annat som skapar ett minnesvärt dop för er.

Släktingar, syskon och vänner kan gärna bidra med solosång, läsa bibeltext, diktläsning eller annat, men det är inget måste. Kanske vill ett storasyskon hälla upp dopvattnet? Vad önskar ni att musikern spelar som ingångsmusik? Våra kyrkomusiker hjälper er gärna med musikval och framförande. Prata med prästen eller kontakta församlingsexpeditionen för att komma i kontakt med rätt musiker.

Boka dop

Vill du döpa ditt barn, eller själv bli döpt, hör av dig till församlingsexpeditionen, tel 0300-56 95 00, onsala.forsamling@svenskakyrkan.se

Medlem i Svenska kyrkan

Att bli döpt är också att komma med i den kristna gemenskapen och i samband med dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Det kan finnas situationer som gör att man vill vänta med att döpa sitt barn. Om du vill att barnet ska tillhöra kyrkan utan att vara döpt kan du kontakta församlingsexpeditionen, onsala.forsamling@svenskakyrkan.se, tel 0300-56 95 00.

Mer om dopet

Vill du få tips på dopsånger, checklista eller information om hur själva dopgudstjänsten går till så kan du läsa mer på Svenska kyrkans sida om dopet: