Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett styrdokument som berättar vad Onsala församling är och vill vara.

Församlingsinstruktionen beskriver kyrkans grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Genom att läsa instruktionen får du en god bild av hur Onsala församling verkar i vårt samhälle idag och vilka ambitioner som finns inför framtiden.

Församlingsinstruktion för Onsala församling