Illustration av tro, hopp och kärlek
Foto: Ulrika Tönnäng

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett styrdokument som berättar vad Onsala församling är och vill vara.

Församlingsinstruktionen beskriver kyrkans grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Genom att läsa instruktionen får du en god bild av hur Onsala församling verkar i vårt samhälle idag och vilka ambitioner som finns inför framtiden.

Församlingsinstruktion för Onsala församling