Närbild på hand som skriver på dokument med en dator i bakgrunden.
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Behandling av personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas från, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

För oss inom Svenska kyrkan och Onsala församling är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. 

Personuppgifter - Dina rättigheter

Du som registrerad har enligt dataskyddsförordningen en del rättigheter. Här beskrivs dessa rättigheter samt hur Onsala församling arbetar för att uppfylla dessa rättigheter.

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:
församlingsexpeditionen, tel 0300-56 95 00, e-post onsala.forsamling@svenskakyrkan.se
Du kan också höra av dig till Onsala församlings dataskyddsombud.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Onsala församling är
Erika Malmberg, inTechrity
tel 072-549 64 34
e-post dataskyddsombud@intechrity.se

 

Illustration av leksaker. En boll, en pusselbit och ett lok.

Personuppgifter barnverksamhet

Om ditt barn går i en barngrupp hos oss behandlar vi vissa personuppgifter.

Illustration av tre barn som står på rad och håller varandra i händerna.

Personuppgifter fritidsverksamhet

Om ditt barn deltar i vår fritidsverksamhet behöver vi behandla vissa personuppgifter.

Illustration av tre personer som pilgrimsvandrar.

Personuppgifter vuxengrupper

Om du är med i en av våra vuxengrupper behöver vi behandla dina personuppgifter för att t.ex. kunna administrera utskick och information.

Illustration av en dopskål med blått vatten i.

Personuppgifter barndop

Om ditt barn ska döpas hos oss behandlar vi personuppgifter för ditt barn och vårdnadshavare i våra system. Detta för att kunna administrera och genomföra dopet.

Illustration av en blå droppe.

Personuppgifter vuxendop

Om du ska döpas hos oss behandlar vi ditt namn och personnummer samt kontaktuppgifter till dig i våra system för att kunna administrera och genomföra dopet.

Illustration på nattvardsbord med kors, ljus, vin och oblater.

Personuppgifter konfirmation

Inför och under konfirmationen behöver vi behandla ungdomens och vårdnadshavares personuppgifter.

Illustration av rött hjärta med två ringar i.

Personuppgifter vigsel

Så här hanterar vi era personuppgifter om ni ska gifta er hos oss.

Illustration av människa som sitter i ett par stora händer

Personuppgifter diakoni

Här beskrivs hur dina personuppgifter behandlas om du deltar i den diakonala verksamheten.

Illustration av en gravsten med ett kors på.

Personuppgifter begravning

Om du bokar en begravningsgudstjänst registrerar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter i våra system. Uppgifterna har vi fått från dig eller den begravningsbyrå du anlitat.

Illustration av ett gravljus.

Personuppgifter gravrättsinnehavare

Information om hur vi hanterar personuppgifter i samband med gravrätt och gravskötsel.

Illustration av en gravsten med en duva på.

Personuppgifter övrig begravningsverksamhet

Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten behöver också personuppgifter behandlas. Det kan handla om personuppgifter som lämnas vid medlingsärenden angående gravrätt, flytt av gravsatt stoft och utlämnande av aska.

Illustration av en hand som skriver namnteckning.

Personuppgifter medlem

Om du är medlem i Svenska kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter.

Illustration av två gula koppar där ångan bildar ett hjärta.

Personuppgifter lokalbokning

För att avtalet om bokning av våra lokaler ska kunna ingås behöver vi dina kontaktuppgifter.

Illustration av grönt fotoalbum med fyra bilder i.

Personuppgifter bild- och filmmaterial

Onsala församling tar ibland foto eller spelar in film för att dokumentera och informera om vår verksamhet. Vi strävar alltid efter att inhämta godkännande innan publicering.

Illustration av en bärbar dator.

Personuppgifter e-post

Om du skickar e-post till Onsala församling kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande.

Orange pratbubbla med vassa kanter som en stjärna.

Personuppgifter nyhetsbrev

Om du tar emot nyhetsbrev som Onsala församling skickar ut behöver vi också behandla dina personuppgifter.

Illustration av surfplatta med hörlurar.

Personuppgifter sociala medier

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du interagerar med oss på sociala medier.

Illustration av två händer som håller i pengar.

Personuppgifter swish

Vi är anslutna till Swish för att kunna hantera och underlätta vissa betalningar. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter vid swishbetalningar.

Illustration av ett förstoringsglas.

Personuppgifter jobbansökan

Om du söker jobb hos oss behöver vi behandla vi dina personuppgifter.

Illustration av brev och kuvert.

Personuppgifter kursanmälan

Om du anmäler dig till en kurs hos oss behöver vi behandla dina personuppgifter.

Tecknad gul fiol

Personuppgifter uppdragstagare

Så här behandlar vi dina personuppgifter om du är uppdragstagare hos oss.

Personuppgifter ideella

Om du engagerar dig ideellt hos oss behöver vi behandla dina personuppgifter.

Personuppgifter om du är vår leverantör

Hur vi behandlar personuppgifter vid avtals- och fakturerahantering.