Närbild på hand som skriver på dokument med en dator i bakgrunden.
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Behandling av personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas från, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

För oss inom Svenska kyrkan och Onsala församling är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. 

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:
församlingsexpeditionen, tel 0300-56 95 00, e-post onsala.forsamling@svenskakyrkan.se

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Onsala församling är
Erika Malmberg, inTechrity
tel 072-549 64 34
e-post dataskyddsombud@intechrity.se

 

Illustration av en dopskål med blått vatten i.

Personuppgifter barndop

Om ditt barn ska döpas hos oss behandlar vi personuppgifter för ditt barn och vårdnadshavare i våra system. Detta för att kunna administrera och genomföra dopet.

Illustration av en blå droppe.

Personuppgifter vuxendop

Om du ska döpas hos oss behandlar vi ditt namn och personnummer samt kontaktuppgifter till dig i våra system för att kunna administrera och genomföra dopet.

Illustration på nattvardsbord med kors, ljus, vin och oblater.

Personuppgifter konfirmation

Inför och under konfirmationen behöver vi behandla ungdomens och vårdnadshavares personuppgifter.

Illustration av rött hjärta med två ringar i.

Personuppgifter vigsel

Så här hanterar vi era personuppgifter om ni ska gifta er hos oss.

Illustration av en hand som skriver namnteckning.

Personuppgifter medlem

Om du är medlem i Svenska kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter.

Illustration av två gula koppar där ångan bildar ett hjärta.

Personuppgifter lokalbokning

För att avtalet om bokning av våra lokaler ska kunna ingås behöver vi dina kontaktuppgifter.

Illustration av ett förstoringsglas.

Personuppgifter jobbansökan

Om du söker jobb hos oss behöver vi behandla vi dina personuppgifter.

Illustration av brev och kuvert.

Personuppgifter kursanmälan

Om du anmäler dig till en kurs hos oss behöver vi behandla dina personuppgifter.