Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vigsel

Att gifta sig är ett stort steg. Två människor har bestämt sig för att leva tillsammans resten av livet. Att gifta sig i kyrkan innebär en markering av detta stora steg inför Gud, församlingen och sig själv.

Kyrklig vigsel är en glädjefylld gudstjänst med musik och sång, psalmer, böner och bibelläsning. Innehållet i gudstjänsten varierar från vigsel till vigsel och utrymmet för personliga önskemål om musik, psalmer, böner och vigsellöften är stort. Vår kyrka i Onsala är en mycket populär vigselkyrka och från maj till augusti är det oftast flera bröllop varje lördag. Funderar du på kyrkbröllop, tänk på att:

  • Kontakta församlingens expedition, tel 0300 - 56 95 00 i god tid.
  • En av er måste tillhöra Svenska kyrkan.
  • Innan vigseln måste ni söka hindersprövning (blankett finns hos Lokala Skattemyndigheten). Intyget om hindersprövning gäller i fyra månader från dagen för utfärdandet.

Bröllop är fest!

Läs mer om vigsel på Svenskakyrkan.se