Personuppgifter nyhetsbrev

Om du tar emot nyhetsbrev som Onsala församling skickar ut behöver vi också behandla dina personuppgifter.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du anmält dig till något av de nyhetsbrev som Onsala församling tillhandahåller har du också blivit ombedd att ange vissa uppgifter i samband med detta. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna skicka dig det nyhetsbrev du har anmält dig till. Personuppgifterna sparas i ett system avsett för hantering av dessa uppgifter. Grunden för behandlingen av personuppgifter är det samtycke du lämnat vid anmälan och du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss. 

Vi skickar nyhetsbrev till vissa särskilda grupper, t.ex. deltagare i vissa av våra verksamheter eller personer som vi av andra skäl har anledning att anta är intresserade av utskick från oss. Dina kontaktuppgifter har då hämtats från det sammanhang där du varit i kontakt med oss. Vårt utskick görs på basis av vårt berättigade intresse att nå personer inom den grupp du tillhör. Om du inte längre vill få den här typen av utskick kan du avanmäla dig genom att kontakta oss.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Prenumeration via e-post:

Om du tar emot nyhetsbrev via e-post behandlar vi vanligtvis ditt namn och din e-postadress. Beroende på det sammanhang du varit i kontakt med oss och den typ av utskick du får kan vi även komma att behandla andra indirekta uppgifter om dig, exempelvis din befattning.

Prenumeration via brev:

Om du tar emot nyhetsbrev via brev behandlar vi vanligtvis ditt namn och din adress. Beroende på det sammanhang du varit i kontakt med oss och den typ av utskick du får kan vi även komma att behandla andra indirekta uppgifter om dig, exempelvis din befattning.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Dina uppgifter sparas så länge du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev. När du väljer att avsluta din prenumeration raderas dina sparade uppgifter från prenumerationslistan.

Vilka rättigheter har du?

Onsala församling ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter om inte annat nämns ovan. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.