En man håller ett barn i famnen.
Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Fadder

Att bli tillfrågad om att bli fadder är fint och stort. Fadderns uppgift är att vara en viktig vuxen och att berätta för barnet om att Gud finns med i livet. Som förälder kan det kännas bra att det finns en annan vuxen som bryr sig om och ber för barnet.

Som fadder ger du barnet stöd under uppväxten

En fadders uppgift är att finnas där för barnet under uppväxten.  Du är en viktig förebild. Som fadder kan du också be för barnet och berätta för det om att Gud finns hos barnet, vad som än händer.

En fadder måste själv vara döpt.

Du kan medverka i gudstjänsten

Under dopet medverkar ofta faddern, till exempel genom att läsa en text, be en bön, tända dopljuset eller bära fram barnet.