Kors i sand
Foto: @Jeanette Dietl - stock.adobe.com

Be för mig

Bönen är hjärtats samtal med Gud. Bönen kan vara ett rop i förtvivlan eller ett uttryck för tacksamhet.

I Onsala kyrka finns en förbönslåda. I den kan du lägga en lapp med ett eget personligt böneämne. Lådan töms regelbundet av en präst eller diakon, som ber enskilt för ditt önskemål. Om du vill, kan du ange att vi ber för ditt böneämne i onsdagsmässan.

Du kan även skicka in ditt böneämne nedan.

 

Be för mig