Hand som adoppar oblaten i kalken
Foto: Albin Hillert/IKON

Gudstjänster

Välkommen att fira högmässa kl 11 på söndagar (på sommaren kl 10) och lovsångsmässa kl 19 på onsdagar.

På sommaren (juni-augusti) firas gudstjänsterna på söndagar och helgdagar kl 10. Med jämna mellanrum har vi även musikgudstjänster, familjegudstjänster och stilla mässor och några gånger på sommaren firar vi friluftsgudstjänst.
Varmt välkommen att fira gudstjänst i Onsala kyrka.

Vid behov kan du beställa gratis kyrktaxi med Kungsbacka taxi, tel 58 00 00, till Onsala kyrka.

Max 50 personer i Onsala kyrka

För ett tryggt gudstjänstfirande och för att hjälpas åt att bromsa smittspridningen gäller att max 50 personer får samlas i Onsala kyrka från 12 januari. Kyrkkaffet pausas för tillfället.

Låt barnen komma till mig

För barnen har vi söndagsskola under söndagens högmässa i sakristian. I kyrkan finns det även leksakskassar till utlåning under gudstjänsterna. Kassarna hänger vid ingången till kyrkan och innehåller böcker, pyssel och kritor. För föräldrar med små barn finns möjlighet att gå till tornrummet under gudstjänsten. Där finns leksaker och du kan lyssna på gudstjänsten via högtalare. Tornrummet ligger precis innanför ingången till kyrkan.

Musik

Musiken är viktig i Onsala församling. Församlingens gemensamma sång i gudstjänsten utgör själva kärnan, och denna kärna stöds och inspireras av körerna, lovsångsteamen, stödsångarna, instrumentalisterna och vår fina orgel. Ibland är musiken en alldeles egen gudstjänst i sig. Läs mer om våra körer och musikgudstjänster.

Kyrkan är öppen för alla

Kyrkan är även öppen under dagtid. Det är en unik plats där omvärldens stress och buller får stanna utanför. Du är alltid välkommen till kyrkan om du vill tända ett ljus, be en bön eller bara sitta ner för att känna ro och stillhet.

Onsala kyrka är öppen

Vardagar kl 8-15.30
Lördag kl 9-15.30
Söndag kl 9-15.30

Vissa dagar kan dock kyrkan vara upptagen, till exempel vid gudstjänster, vigsel eller begravning.

Bön

De flesta samtalen med Gud sker kanske inte under söndagens gudstjänst, utan mitt i vardagen. På Svenska kyrkans hemsida finns böner för de känslor och behov som berör oss människor allra djupast.

Be för mig

I Onsala kyrka finns en förbönslåda. I den kan du lägga en lapp med ett eget personligt böneämne. Lådan töms regelbundet av en präst eller diakon, som ber enskilt för ditt önskemål. Om du vill, kan du ange att vi ber för ditt böneämne i våra gudstjänster. Läs mer.