Ledamöter 2022-2025

Bengt Adolfsson, Borgerligt alternativ
Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd (ersättare)
2:a vice ordförande i kyrkofullmäktige

Ulla Adolfsson, Borgerligt alternativ
Kyrkofullmäktige

Brita Odengård-Ahlqvist, POSK
Kyrkofullmäktige

Jan Ahlqvist
Kyrkofullmäktige (ersättare)

Karin Amundsson, POSK
Kyrkofullmäktige

Kajsa Brynfors, POSK
Kyrkofullmäktige (ersättare)

Linnea Carling, POSK
Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd
ordförande i kyrkorådet, tel 0733-10 06 24, e-post linnea.carling@svenskakyrkan.se

Ingvar Carlsson, Frimodig kyrka
Kyrkofullmäktige
1:a vice ordförande i kyrkofullmäktige

Margareta Carlsson, Frimodig kyrka
Kyrkofullmäktige (ersättare)

Linda Ejbyfeldt, POSK
Kyrkofullmäktige

Helene Engstrand, POSK
Kyrkofullmäktige (ersättare)

Gunnel Fernqvist, POSK
Kyrkoråd (ersättare)

Kristina Hargelius, POSK
Kyrkofullmäktige

Inger Heintze, POSK
Kyrkofullmäktige (ersättare)

David Holmström, Frimodig kyrka
Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd (ersättare)

Ulrika Högstrand, Frimodig kyrka
Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd

Nils Erik Israel, POSK
Kyrkofullmäktige

Gudrun Johansson, POSK
Kyrkofullmäktige (ersättare)

Stina Larsson, POSK
Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd (ersättare)

Helena Ledwon, POSK
Kyrkofullmäktige

Lars Lindblad Magnusson, POSK
Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd

Eva Lindström, POSK
Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd (ersättare)

Gunilla Lundgren, POSK
Kyrkofullmäktige

Jakob Mellander, POSK
Kyrkofullmäktige (ersättare)

Jeanette Nilsson, POSK
Kyrkofullmäktige

Jan Norlenius, POSK
Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd

Max Ramström, Borgerligt alternativ
Kyrkofullmäktige

Johan Reftel, POSK
Kyrkofullmäktige

David Sjöstrand, POSK
Kyrkofullmäktige
ordförande i kyrkofullmäktige, tel 0705-16 78 81, e-post david@ydsa.se

Kristina Mellander Sjöstrand, POSK
Kyrkofullmäktige (ersättare)

Gerhard Svensson, POSK
Kyrkofullmäktige (ersättare) och Kyrkoråd (ersättare)

Peter Söderberg, Borgerligt alternativ
Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd
vice ordförande i kyrkorådet

Karin Westin, POSK
Kyrkofullmäktige (ersättare)

Christer Änghede, POSK
Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd

Liselotte Änghede, POSK
Kyrkofullmäktige

Vill du kontakta någon av de förtroendevalda, ring församlingsexpeditionen, tel 0300-56 95 00, för kontaktuppgifter.