Begravningsombud

Svenska kyrkan har hand om begravningsverksamheten för alla. Detta gäller oavsett vilken tro man har. För dem som inte tillhör Svenska kyrkan har Länsstyrelsen utsett begravningsombud. Begravingsombudet skall bevaka intresset för dem som inte tillhör Svenska kyrkan vad gäller begravningsavgift, utformning av nya gravplatser med mera.

Begravningsombudet för församlingarna inom Kungsbacka kommun är Sten Kristoferson, tel 0340-413 70 mobil 070-570 96 67.