Symbol för diakoni
Foto: Linda Mickelsson/IKON

Diakoni

Diakoni är att stödja och hjälpa, ge gemenskap, värme, tro och hopp.

Allt som kyrkan gör är egentligen diakoni, men i församlingsarbetet handlar det om att ge själavård i form av stöd och hjälp i livets olika situationer.

Till diakonen kan du vända dig för råd, oberoende om du är ung eller gammal, ensam eller ett par. Diakonen har också enskilda samtal med människor i kris - människor som på ett eller annat sätt tappat fotfästet i tillvaron.

Vill du själv vara med i diakonins arbete med att ge stöd och hjälp åt andra är du välkommen att höra av dig.

Josefin Brander

Josefin Brander

Onsala församling

Karin Piläng

Karin Piläng

Onsala församling