Meny

Begravning

När ett dödsfall har skett är det många frågor att ta ställning till för de anhöriga. Då är du välkommen att höra av dig till någon av våra präster för ett samtal och råd om hur du skall gå vidare.

Begravning i tider av Corona

På grund av coronaviruset är det just nu osäkert hur vi kan samlas i kyrkan. För dig som förlorat en närstående kan det kännas svårt att planera en begravning. Hör av dig till församlingsexpeditionen, tel 0300-56 95 00 – de hjälper dig planera och anpassa begravningsgudstjänsten så att den sker på ett ansvarsfullt sätt.

 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
Vi anpassar oss efter rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Gränserna för hur många som får samlas, gäller också våra kyrkor. Gudstjänsterna blir mindre och de som samlas ska förstås inte tillhöra riskgrupperna eller ha symptom. I Onsala församling följer vi max 50 personer, oavsett lokal, och inför varje planerad förrättning för prästen en dialog med de närmaste kring utformandet av begravningen. Vi hjälper dig att finna formerna för hur vi kan göra i denna speciella situation.

 

Begravningen behöver inte skjutas upp
Begravning eller kremation ska äga rum inom en månad efter dödsfallet. Om en minnessamling äger rum senare kan ni vara i Svenska kyrkans lokaler och ha en gemensam andakt i anslutning till begravningen. Ett alternativ är att begravningsgudstjänsten sker med urna. Då kan den äga rum upp till ett år senare.

 

Kanske kan minnesstunden hållas längre fram
Om du har planerat för en minnesstund, så kan du överväga att hålla den delen av högtiden längre fram, i stället för att ställa in den.

 

Församlingen hjälper dig att hitta alternativ
Om du planerar för en begravning, kontakta Onsala församling för att få hjälp att anpassa dina planer efter de regler och rekommendationer som gäller.

Många tar först kontakt med en begravningsbyrå, men det går också bra att ringa eller söka upp din församlingskyrka direkt. Församlingen har ansvar för begravning och gravsättning för alla som bor i Onsala.

Vill du ha kyrklig begravning är du välkommen till oss för att diskutera tidpunkt och innehåll med någon av våra präster. Vill du ha en borgerlig begravning, eller ingen begravning alls, tar du kontakt med vår församlingsexpedition, tel 0300 - 56 95 00 eller kyrkogårdsexpedition, tel 0300 - 56 95 22.

Du är också välkommen till församlingen om du känner att du behöver stöd i din sorg. Vi har stor erfarenhet av frågor kring liv och död och våra präster och diakoner ställer gärna upp för dig.

På Onsala kyrkogård finns ett begravningskapell som kan användas både vid kyrkliga och borgerliga begravningar. Församlingen har ett bårtäcke som lånas ut vid begravningar i kyrkan eller begravningskapellet.

I skriften Om begravning finns information om hur begravningar i Sverige går till, oavsett trosinriktning. Här finns också Mina önskemål där man kan skriva ner hur man vill ha sin egen begravning.

Onsala kyrkogård

Om ni har frågor kring gravplatser, gravstenar eller kostnad för gravskötsel står vi gärna till tjänst med information. Kontakta Onsala kyrkogårdsförvaltning, tel 0300-56 95 22.

Information om gravplatser på Onsala kyrkogård

Hitta gravar

Du kan själv söka efter gravar i gravregistret www.gravar.se

Stöd i sorg

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift på 24,2 öre per hundralapp. Riksdagen har beslutat om enhetlig begravningsavgift och Kammarkollegiet fastställer avgiftssatsen. Begravningsavgiften är en allmän avgift och har inte med kyrkotillhörighet och kyrkoavgift att göra. Läs gärna mer här.