Gravsten
Foto: Ulrika Tönnäng

Begravning

När ett dödsfall har skett är det många frågor att ta ställning till för de anhöriga. Då är du välkommen att höra av dig till någon av våra präster för ett samtal och råd om hur du skall gå vidare.

Många tar först kontakt med en begravningsbyrå, men det går också bra att ringa eller söka upp din församlingskyrka direkt. Församlingen har ansvar för begravning och gravsättning för alla som bor i Onsala.

Vill du ha kyrklig begravning är du välkommen till oss för att diskutera tidpunkt och innehåll med någon av våra präster. Vill du ha en borgerlig begravning, eller ingen begravning alls, tar du kontakt med vår församlingsexpedition, tel 0300 - 56 95 00 eller kyrkogårdsexpedition, tel 0300 - 56 95 22.

Du är också välkommen till församlingen om du känner att du behöver stöd i din sorg. Vi har stor erfarenhet av frågor kring liv och död och våra präster och diakoner ställer gärna upp för dig.

På Onsala kyrkogård finns ett begravningskapell som kan användas både vid kyrkliga och borgerliga begravningar. Församlingen har ett bårtäcke som lånas ut vid begravningar i kyrkan eller begravningskapellet.

I skriften Om begravning finns information om hur begravningar i Sverige går till, oavsett trosinriktning. Här finns också Mina önskemål där man kan skriva ner hur man vill ha sin egen begravning.

Onsala kyrkogård

Om ni har frågor kring gravplatser, gravstenar eller kostnad för gravskötsel står vi gärna till tjänst med information. Kontakta Onsala kyrkogårdsförvaltning, tel 0300-56 95 22.

Information om gravplatser på Onsala kyrkogård

Hitta gravar

Du kan själv söka efter gravar i gravregistret www.gravar.se

Vattnet på gamla kyrkogården stängs av under vintern fr.o.m. 6 november.

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. Riksdagen har beslutat om enhetlig begravningsavgift och Kammarkollegiet fastställer avgiftssatsen. Begravningsavgiften är en allmän avgift och har inte med kyrkotillhörighet och kyrkoavgift att göra. Läs gärna mer här.

Begravningsmusik

Församlingens musiker kan presentera förslag på begravningsmusik. Har ni egna önskemål får ni gärna samtala med prästen eller musikern om dem.