Linde bergslags församling

Vår församling ligger i hjärtat av Bergslagen och innefattar staden Lindesberg, samhällena Ramsberg, Guldsmedshyttan, Stråssa, Storå, Gusselby och Vedevåg.

BÖN i tider med fortsatt coronavirus

Gud, vi kommer till dig med vår oro.
Vi längtar efter ”det vanliga”
men vi lever fortfarande i det ovanliga,
där vår vardag är förändrad
och våra relationer är begränsade.
Det känns otryggt och vi ber dig om hjälp,
Du som har omsorg om varje människa.

Vi ber för dem som har makt att fatta beslut som berör många.
Gör dem visa och modiga att fatta kloka beslut.
Hjälp oss enskilda att ta vårt ansvar gentemot varandra
när vi får direktiv från myndigheter
hur vi ska leva under den närmaste tiden.

Vi ber för dem som arbetar för de äldre
- välsigna dem och ge dem kraft och hälsa
så att de äldre får den omsorg de behöver.

Vi ber för sjukhuspersonal
- välsigna och beskydda dem
och ge dem kraft att orka sina arbetsuppgifter.

Vi ber om ett beskydd mot smittan
för dem som tillhör en riskgrupp
eller på annat sätt är extra utsatta.

Gud, ge oss kraft att visa kärlek och omsorg om vår nästa.
Gör oss frimodiga och kreativa
nu när våra vardagsrutiner är förändrade.

Gud, ge oss hopp och tillit.
När vi ropar till dig så förändras vi.
Du fyller oss med kraft från höjden.

Amen