Återtagande av gravrätter

Gravplatser som återgår till begravningsverksamheten

Linde bergslags församling har sedan 2015 med stöd av begravningslagen skyltat gravplatser för att söka gravrättsinnehavare med anledning av utgången gravrätt.

I de fall ingen hört av sig kan gravrätten och därmed gravplatsen anses återlämnad enligt Begravningslagen kap 7 §19.

Linde bergslags församling
Kyrkogårdsförvaltningen
Box 52  711 22 Lindesberg

Tel: 0581-888 18, 0581-888 26