En flaggstång med Svenska kyrkans flagga mot blå himmel och några trädkronor.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Organisation

Är du intresserad av hur Svenska kyrkans organisation är uppbyggd? 

 

 

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.