Foto: Magdalena Martin Ikon

Vigsel

Bröllop är fest! Ett minne för livet. Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt ger samma legitimitet, men i kyrkan ber vi också om Guds välsignelse över äktenskapet.

När två blir ett. ”Kärleken är tålmodig och god…” (1 Kor 13:4 ) och kärleken är i nöd och lust.

Vigseln kan vara tillsammans med släkt och vänner i massor eller bara med två vittnen, och den kan äga rum i någon av våra vackra kyrkor eller någon annan plats som är passande för en vigsel.

För att kunna vigas i Svenska kyrkans ordning måste en av er vara medlem i Svenska kyrkan.

Läs mer om vigsel här

För att kunna gifta sig behöver man en Hindersprövning

ViLl du boka in en vigsel?

Ring oss! 0581-88800