Meny

LivingRoom INSTÄLLT

LivingRoom är en serie av föreläsningar i Linde bergslags församling. Vi vill erbjuda intressanta föreläsningar om aktuella, men framför allt viktiga ämnen. Det handlar om livsfrågor, från ett kristet perspektiv, men kanske inte alltid med ett traditionellt språk. Man ska kunna komma till LivingRoom om man är intresserad av livets många dimensioner, oavsett om man har bestämt sig för kyrkans väg eller inte.

Namnet LivingRoom är dubbeltydigt, det står för både vardags-rum och livs-rum.
Föreläsningarna ska stimulera till eftertanke om sådant som är viktigt för vardagen och livet, i en avslappnad och vardaglig miljö med rymd för tanken. Därför finns det också möjlighet att ställa frågor i anslutning till föreläsningen.

 Ansvarig för frågor och bokningar är Ing-Marie Näslund.

Tidigare talare

Tidigare föreläsare har varit bl.a. Ylva Eggehorn, Esbjörn Hagberg, Maria Liljas Stålhandske, Ingela Agardh, Lars Collmar, Truls Bernhold, Elisabet Sandlund, Tomas Danielsson, Peter Weiderud och Claes-Bertil Ytterberg, Lars Björklund, Anders Sjöberg, Gunlög Rosén, Ulrika Fransson, Lena-Maria Klingvall, Atle Burman, Lars Adaktusson, Annika Östberg, Anna Lindman, Jonas Helgesson, Elise Lindqvist, Göran Skytte, Åke Edvinsson, Hans Öhman, Patricia Tudor Sandahl, Anna-Lena Joners Larsson och Göran Greider.

Ing-Marie Näslund

Ing-Marie Näslund

Linde bergslags församling

Komminister, Präst