Foto: Foto Magnus Aronson IKON

Barnverksamhet

Barnverksamheten i Linde bergslags församling är en blandning av lek, musik, rörelse, skapande, vänskap och gemenskap på ett glädjefullt sätt.

 Hösten 2020 startar vi med några av våra grupper men med anpassningar till den rådande pandemin.

Vi kommer inte ha någon öppen verksamhet utan ni behöver anmäla er innan, det gäller barnkör och dropparna. Barnmusiken gör uppehåll hela höstterminen. Kyrkis flyttar ut sin verksamhet och kommer finnas vid olika lekplatser under september, aktuell information om plats, dag och tid finns att läsa på vår facebooksida Barnverksamhetens Facebooksida  Där kommer det även finnas information om aktiviteter som vi gör istället under corona tider.

Olika verksamhetsformer

Vi erbjuder olika verksamhetsformer för barn i åldern 0-13 år, för barn och barn tillsammans med vuxen mer information finns att läsa längre ner.
Alla är välkomna att kostnadsfritt delta när det passar just er.
Det finns även möjlighet att delta i lovaktiviteter, lägerverksamhet och på våra familjegudstjänster. 

Lindesbergs församlingshem

Droppar

(Denna verksamhet är åter igång med föranmälan och begränsat antal)

en grupp för årskurs 1-7.

Vi äter mellanmål och väljer sen olika aktiviteter som pyssel i olika tekniker och material, fri lek, organiserad  rörelselek, medverka i teater, samtal & gemenskap etc

Torsdagar kl: 15.00–17.00.
Lindesbergs församlingshem på bottenvåningen                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kyrkis

(Inställt tillvidare)

fredagar kl: 9.00–12.00

Öppen förskoleverksamhet 0-5 år för barn tillsammans med vuxen. Här finns möjlighet att träffa andra; vi leker, umgås och fikar tillsammans.

Lindesbergs församlingshem på bottenvåningen                                                                                                                                           

Lindesbergs barnkör

(DENNA VERKSAMHET ÄR ÅTER IGÅNG MED FÖRANMÄLAN OCH BEGRÄNSAT ANTAL)

Träffas torsdagar 17:00-18:00
Vi övar på sånger inför olika framträdanden. En gång per år åker vi på barnkördag någonstans i stiftet.

Kontakt: agnes.falk@svenskakyrkan.se 0581-888 16
Lokal: Stora salen Församlingshemmet i Lindesberg

Barnmusik

(Inställd under hela höstterminen 2020)

 

Guldsmedshyttans församlingshem.
Guldsmedshyttans församlingshem. Foto: Maria Lindstedt

  Hösten 2020 startar vi med några av våra grupper men med anpassningar till den rådande pandeminVi kommer inte ha någon öppen verksamhet utan ni behöver anmäla er innan, det gäller barnkör och dropparna. Barnmusiken gör uppehåll hela höstterminen. Kyrkis flyttar ut sin verksamhet och kommer finnas vid olika lekplatser under september, aktuell information om plats, dag och tid finns att läsa på vår facebooksida Barnverksamhetens Facebooksida  Där kommer det även finnas information om aktiviteter som vi gör istället under corona tider.

Barnpedagogerna besöker lekplaster i Guldsmedshyttan ha utkik på Facebook sidan.

 

 

 

OBS! ALL VERKSAMHET ÄR INSTÄLLD FÖR NÄRVARANDE!
Skolsamverkan

Vi vill möta barn och ungdomar i deras vardag, finnas tillhands och samarbeta kring etik och värderingsfrågor med det medmänskliga budskapet i centrum.  Vi erbjuder information om kyrkan, vår tro och våra traditioner.

Kyrkan jobbar utifrån Barnkonventionen, som även förskolor och skolor följer.

Vi tar emot föranmälda studiebesök för barngrupper, svarar på frågor kring till exempel yrkesfrågor, traditioner eller historiska byggnader.

Ni är också välkomna att på egen hand upptäcka kyrkans värld med visad hänsyn för vår verksamhet.

Skolavslutningar

I samband med jul-och sommaravslutning är det en tradition och en högtidlig stämning att hålla den i någon av våra kyrkor, en präst finns på plats för att hälsa välkommen . Efter det står skolan för sitt eget program, som ofta består av tal, sång och musik.

Dag, tid och kyrka bokas i förväg. 

Vandringar vid påsk

Påskvandringar i Lindesbergs kyrka och Guldsmedshyttans kyrka. En dramatiserad berättelse där vi reser tillbaka i tiden och får uppleva påsk i Jerusalem år 33.

Alla i årskurs 4 bjuds in veckan före lovet och bokar den tid och dag som passar utifrån erbjudna tider.

Allhelgona 

Allhelgonabesök för årskurs 5. Här får eleverna  möjlighet att samtala om döden och begravning. Döden som är något främmande och svårbegripligt men ändå så naturligt och nära.

 Vandringar vid jul 

 Julvandringar i Lindesbergs kyrka och Guldsmedshyttans kyrka.

Alla i årskurs 1 bjuds in och bokar den tid och dag som passar utifrån erbjudna tider.

En dramatiserad resa i både tid och rum, där ni får möta några av julberättelsens huvudpersoner och julens glada budskap.

Krubbvisning 

Krubbvisning i Lindesbergs kyrka för de äldre förskolebarnen (4-5 åringar) som bokar den tid och dag som passar utifrån erbjudna tider.  Barnen får berättelsen om Josef, Maria, herdar och Jesu födelse.