Foto: Foto Magnus Aronson IKON

Barnverksamhet

Barnverksamheten i Linde bergslags församling är en blandning av lek, musik, rörelse, skapande, vänskap och gemenskap på ett glädjefullt sätt.

Alla är välkomna att kostnadsfritt delta när det passar just er, till vår verksamhet får du komma precis som du är.

Vi ordnar olika mötesplatser och aktiviteter för barn (0-12 år) och barn tillsammans med vuxen. Vi har viss verksamhet som återkommer varje vecka och en del av vår verksamhet har vi vid enstaka tillfällen, vi finns på flera platser i församlingen. I våra barngrupper samtalar vi om värderingar, våra traditioner och högtider, delar med oss av allt som händer mellan himmel och jord. Vi umgås, träffar nya och gamla vänner, leker och skapar tillsammans. Det finns även möjlighet att delta i tex lovaktiviteter, lägerverksamhet, temadagar och på våra gudstjänster för små och stora. Följ oss på facebook  ”Barnverksamheten i Linde bergslags församling” där de senaste uppgifterna om startdatum, eventuell föranmälan och aktiviteterna finns gällande barnverksamheten eller besök Linde bergslags församlings hemsida för mer information.

 Det går också bra att kontakta oss.