Ramsbergs kyrka

Den vita kyrkan tronar mitt i byn med församlingsgård och en gammal kyrkogård på andra sidan vägen. Infarten till Ramsberg är en vacker syn.

Del av Linde bergslags församling

Ramsbergs kyrka ingår i Linde bergslags församling sedan år 2010. 

Lång historia

Ramsbergs före detta församling har en lång historia bakom sig med tre kyrkor.

Ramsberg formades på 1400-/1500-talet då folk slog sig ned i Bergslagsskogen för att bruka mark. De bofasta ville ha en kyrka och byggde då ett kapell. 

Bergsmännen och bönder begärde hos kung Johan den III om att få bilda en egen församling och konungen biföll. I och med det blev Ramsberg en församling 1589 och fick en sockenpräst.

Konungen konstaterade att det här fanns malm, skogar och strömmar i överflöd och så småningom blomstrade järnhanteringen runt omkring och i Ramsberg.  

När befolkningen ökade tillkom den andra kyrkan, en träkyrka med tillhörande begravningsplats. Omkring 100 år senare begärde invånarna om att få bygga en ny kyrka och fick återigen kunglig välsignelse.

Nuvarande kyrka 

Den nuvarande kyrkan började byggas 1787 på en höjd ovanför den gamla kyrkan och 1790 stod den klar. Det blev en stor kyrka för cirka 500 personer och den döptes till Gustaf III:s Kyrka.

Skrivet av Birgitta Asp Ericsson