Foto: Nadine Miner

Sjukhuskyrkan - en samtalspartner

Sjukhuskyrkan, Lindesbergs lasarett är till för dig som är patient, anhörig eller som har sjukhuset som arbetsplats.

Personliga besök och enskilda samtal får du av oss när:

  • du behöver någon att tala med
  • du känner dig ensam och vill ha besök
  • du vill fira nattvard.


Vi har tystnadsplikt!

Sjukhuskyrkans symbol vill tala trons, hoppets och kärlekens språk där sjukdom, död och sorg finns. Blomman talar om att ur det avbrutna, det trasiga och brutna kan nytt liv spira fram. När tillvaron rämnar vill sjukhuskyrkans symbol visa på att det finns en väg genom tillvarons mörker.

Om du önskar kan vi förmedla kontakt med andra församlingar och företrädare för andra religioner.
 
Sjukhuskyrkans Andrum är alltid öppet för alla. Det ligger i korridoren till vänster vid sjukhusets entré.

Sociala Stiftelsen

Sociala stiftelsen behöver stöd genom ditt bidrag. De skänkta pengarna går direkt till behövande, ingen administrationskostnad tas ut!

Om du vill skänka pengar kan dessa sättas in på församlingens

BG 5003-9130 Märk betalningen "gåva Sociala Stiftelsen".

 Du kan även swisha in din gåva  till nummer: 1233663317