Lindesbergs kyrka

Kyrkan mitt i byn är vackert belägen högt upp på grusåsen vid Lindessjöns strand.

Öppettider Lindesbergs kyrka

Kyrkan är öppen vardagar 9.00-16.00.  Välkommen!

Kyrkan har anor från 1300-talet då munkar som tillhörde Cisterciensorden kom söder ifrån via vägar, stigar och åar upp mot Lindesås, som Lindesberg kallades då.

Den första kyrkan byggdes av tegel med murad munkförband, en teknik som munkarna behärskade och tillämpade. På utsidan av den östra sidan mot nuvarande Kungsgatan finns en rits i putsen som markerar storleken på den första kyrkan.

Namnbyte

År 1643 fick Lindesås stadsrättigheter och bytte namn till Lindesberg. Så småningom blev kyrkan för liten när bergsbruket utvecklades och folkmängden ökade. Redan år 1658 byggdes sidoskeppen till och mittdelen förlängdes mot sjösidan.

Flera bränder

En stor brand utbröt år 1644 och ödelade så gott som hela staden. Kyrkan kunde räddas trots att det brann på kyrkogårdsmurens tak. Staden byggdes upp igen men redan år 1688 inträffade nästa brand, då kyrktornet och klockorna skadades. Det dröjde ända till år 1733 innan tornet blev återuppbyggt igen.

År 1833 byggdes en läktare för släkten Cederborgh, som även har en egen kyrkogård vi södra infarten till Lindesberg. Den tredje och senaste branden utbröt år 1869, då så gott som hela staden lades i aska, från kyrkan och söderut mot nuvarande Strandskolan. Kyrkans torn störtade brinnande ner över torget. Den gamla inredningen förstördes,  kyrksilvret fraktades till Brotorps gård, kyrkböcker och värdefulla handlingar, roddes av prosten Arosenius över till ön Trallingen. Inte mindre än 28 byggnader brann ner till grunden. Kyrkan byggdes upp igen med ett enklare torn och tak. Redan år 1872 var den återställd.

gammalt torn förlaga för nytt

Under tiden 1920-1930 talet restaurerades kyrkan igen. Då fick kyrkan ett nytt vackert torn, liknande det som fanns före branden.

 Den senaste stora restaureringen gjordes åren 1976-1977. Då flyttades predikstolen från pelaren vid norra sidan till pelaren vid den södra sidan. Altaret flyttades fram och golvet sänktes. Samtidigt flyttades Dopängeln, som är en kopia av Thorvaldsens ängel i Vårfrukyrkan i Köpenhamn, till södra sidoskeppet. Ansvarig för renoveringen var arkitekt Jerk Alton, Kumla. Han har även designat lampetterna som sitter på kyrkpelarna.

Under hösten 2016 fick kyrkan ny puts.

KYRKFÖNSTREN

I samband med restaureringen år 1928 försågs de tre korfönstren med blyinfattade glasmålningar, gjorda av konstnären Gunnar Torhamn. Fönstren skänktes till kyrkan av Gerda Blomberg år 1928. En annan kvinna, Anna Andersson från Torphyttan, skänkte två korfönster till kyrkan, ett på vardera sidan om koret. Även dessa utförda av Gunnar Torhamn år 1931. Motiven föreställer händelser ur Jesu liv och verksamhet.


målningen HERDARNAS TILLBEDJAN

En 1600-talsmålning av den holländske konstnären Gerhard van Honthorts med bibliskt motiv av Jesu födelse. Tavlan skänktes av konsuln i Belgien, Thorsten Roberg den 26 november 1928 till kyrkorummet med placering över norra dörren till gamla sakristian.    

skrivet av Ulla-Britt Strandberg