Att sprida aska i naturen

För att få sprida askan efter en avliden ute i naturen behöver du söka tillstånd hos länsstyrelsen.

För att få sprida aska i naturen utanför allmän begravningsplats krävs tillstånd av länsstyrelsen i det län där spridningen ska äga rum. Länsstyrelsen bedömer den önskade platsens lämplighet och om askan kommer att behandlas på ett värdigt sätt.

Länk till informationen på webbplats för Länsstyrelsen i Örebro.