Begravning

”Varje djup sorg har förlorad glädje till föremål…” (Harry Martinson) Begravningen är oftast en viktig del av sorgearbetet för att få kraft att gå vidare i ett liv som har förändrats.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan har rätt till en begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning.

I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döda i Guds händer, tar avsked och gör något fint för den vi har förlorat.

Begravningen kan äga rum i någon av våra kyrkor eller i gravkapellet på Södra kyrkogården. Bokning sker vanligtvis via begravningsbyråerna.

Tacksägelse kallas det när vi i söndagens gudstjänst läser upp namnen på de medlemmar som dött. Samtidigt tänder vi ett ljus och ber för de anhöriga. Vi skickar ut ett meddelande om när detta sker till den som står som kontaktperson på begravningsanmälan.

Vid allhelgonahelgen närmast efter dödsfallet inbjuds anhöriga till minnesgudstjänst där vi åter läser upp namnet och tänder ett ljus.
Vid frågor gällande gravplatser, urnnedsättningar med mera, kontakta kyrkogårdens expedition eller se information på hemsidan.

Begravningar i coronatider

För att förhindra smittspridning behöver begravningsgudstjänsten anpassas. Vi hjälper dig att utforma en begravning som både är fin och meningsfull och som kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt.

Läs mer på https://www.svenskakyrkan.se/begravning/begravning-corona

 

Kyrkogården - Expedition

Frågor, beställning av gravskötsel och bokning av urnnedsättningar sker på Kyrkogårdsförvaltningens expedition på Södra kyrkogården i Lindesberg.

Telefontider (expeditionen tar för närvarande inte emot besök):
Måndag 9-12
Tisdag 9-12
Onsdag 13-16
Torsdag 13-16
Fredag 9-12

Telefonnummer 0581-88818, 88819, 88825, 88813 eller 0581-77 73 03.

Guldsmedshyttan
Vaktmästare Magnus Valdemarsson 0581-777302

Ramsberg
Vaktmästare Jimmy Åhs 0581-88835

Lindesberg
Vaktmästare Håkan Andersson 0581-88813