Foto: Nadine Minner

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked – döden. Men sorgen börjar och slutar inte med en begravning. Därför erbjuder vi olika typer av kontakt och stöd, både före och efter begravningen.

Begravning i Linde bergslags församling


Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked – döden. Men sorgen börjar och slutar inte med en begravning. Därför erbjuder vi olika typer av kontakt och stöd, både före och efter begravningen.

Begravning–avsked för livet


Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som ett tillfälle för avsked. Den kan bli ett uttryck för kärlek till den avlidne. Där får vi tacka för vad den döde givit oss, och vi kan be om förlåtelse för det som kanske inte blev som vi hoppades i vår relation. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter denne i Guds gemenskap och evig frid. Kyrkans präster och diakoner finns som stöd för dig i sorgeprocessen, både före och efter begravningen.


Utforma begravningsgudstjänsten tillsammans med prästen


Varje begravningsgudstjänst anpassas till den situation som råder. De anhöriga och prästen utformar den ofta tillsammans enligt Svenska kyrkans ordning. Berätta gärna om ni har särskilda önskemål. En begravningsgudstjänst kan genomföras med kista eller urna. Begravningsgudstjänsten är en del i sorgeprocessen och det är viktigt att det känns bra och blir ett fint minne.

Boka begravning i kyrka eller kapell

Präst och tid för begravning behöver inte bokas genom en begravningsbyrå, även om det är det vanligaste.
Om du vill boka en begravning i någon av våra kyrkor eller kapell, kontakta expeditionen i församlingshemmet.

Linde bergslags församling - Expeditionen


Besöksadress: Kungsgatan 17 (Expeditionen är för närvarande stängd för besök)
Post: Box 52, 71122 Lindesberg

Telefon: 0581-88800
Fax: 0581-17314

Telefontider:
Måndag-tisdag samt torsdag

09.00-12.00 samt 13.00-15.00.

Onsdagar 13.00 -15.00 

Fredag 09.00-12.00.

Övriga tider ring våra direktnummer! 

E-post: linde.bergslags.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Minnesstund

Efter begravningsgudstjänsten väljer många att inbjuda till en minnesstund som kan hållas i något av våra församlingshem eller på församlingens café S:t Mary, Kingsgården.

Svenska kyrkans tjänster


Svenska kyrkan har ansvar för begravningsverksamheten, gravsättningen och eventuell kremering. Lokal för begravningsceremoni, gravsättning och kremering är redan betalda genom begravningsavgiften.
Alla medlemmar i Svenska kyrkan har rätt till en begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning i kyrka eller kapell där även präst, kyrkomusiker och vaktmästare ingår.
Kistbärning från kyrkan till gravplatsen är också gratis för medlemmar.

 Det finns mycket som du som anhörig får göra själv


Dödsboet, du som anhörig, ansvarar för praktiska förberedelser i samband med begravningen. Man kan lämna över mycket av ansvaret till en begravningsentreprenör. Men ha inte för bråttom. Vänta gärna med att kontakta begravningsbyrån tills det har klarnat hur ni själva vill ordna det, ju mer aktiv planering man orkar ta desto bättre.

 

Detta kan anhöriga själva göra i samband med begravningen:

 • Bårtäcke finns att låna men det går också bra att använda ett eget.
 • Dekorera kistan samt placera ut blommor i kyrka eller kapell.
 • Bära och sänka kistan eller urnan.
 • Ta med egen jord till begravningsaktens överlåtelse.
 • Utforma begravningsgudstjänsten tillsammans med prästen.
 • Välja psalmer och övrig musik i samråd med präst och kyrkomusiker.
 • Spela och sjunga själv i kyrka eller kapell.
 • Formulera dödsannons.
 • Välja eller tillverka kista eller urna (enligt vissa krav).
 • Klä och kistlägga den avlidne.
 • Placera mindre saker eller brev i kistan (i samråd med prästen).
 • Välja gravsten.

Begravningen ska äga rum inom en månad


Sverige har en begravningslag som säger att avlidna måste kremeras eller gravsättas senast 30 dagar efter dödsfallet. Om kroppen kremeras ska aska gravsättas inom ett år efter kremationen.
Om särskilda skäl att vänta längre finns kan anstånd begäras hos Skatteverket.


Vad händer sen?

Tankar om meningen med livet och om det finns en fortsättning efter döden uppfyller oss i samband med ett dödsfall. Sorg kräver tid och den kan vara alltför tung att bära ensam. Kyrkans präster och diakoner finns för dig som stöd i sorgeprocessen, både före och efter begravningen.
Enskilda samtal
Du kan kostnadsfritt boka enskilda samtal med präst eller diakon.

Enskilda samtal

Du kan kostnadsfritt boka enskilda samtal med präst eller diakon.

Boka tid via expeditionen 0581-88800

linde.bergslags.forsamling@svenskakyrkan.se

Eller hör av dig direkt till någon av våra präster eller diakoner:

Gunilla Skottsborg, präst  0581-888 17

gunilla.skottsborg@svenskakyrkan.se

Charlotta Storbacka, präst  0581-888 42 charlotta.storbacka@svenskakyrkan.se

Cristina Åström, sjukhuspräst   0581-888 45
cristina.astrom@svenskakyrkan.se

Ing-Marie Näslund, präst     0581-888 21
ing-marie.naslund@svenskakyrkan.se 

Anna Andersson, diakon 0581-888 05

anna.a.andersson@svenskakyrkan.se

Susanne Lindblom, sjukhusdiakon  0581-888 08 susanne.lindblom@svenskakyrkan.se

 

Tacksägelse i kyrkan


Tacksägelse kallas det när vi i söndagens gudstjänst läser upp namnen på de medlemmar som dött. Samtidigt tänder vi ett ljus och ber för de anhöriga. Ljuset får man ta med hem efter gudstjänsten.
Vi skickar ut en inbjudan till tacksägelsen till den som står som kontaktperson på begravningsanmälan.

Allhelgonahelgen


Vid allhelgonahelgen närmast efter dödsfallet inbjuds anhöriga till minnesgudstjänst där vi åter läser upp namnen på de som avlidit under året, och tänder ett ljus.

Kyrkogården - Expedition

Frågor, beställning av gravskötsel och bokning av urnnedsättningar sker på Kyrkogårdsförvaltningens expedition på Södra kyrkogården i Lindesberg.

Öppetider för expeditionen
(expeditionen tar för närvarande inte emot besök,öppnas åter 29/9)
Vardagar  07:00 - 16:00

Södrakyrkogården 10 , Lindesberg  

Telefonnummer : 0581 - 888 19 , 0581 - 888 18